DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 69     <-- 69 -->        PDF

lježena trakom širine 3 cm. Oba reza treba
da se poklapaju. Ocjenjuje se brzina i
kvaliteta. Može se postići maksimalno za
vrijeme 30 bodova, za kvalitetu 100 bodova.


5. Podsijecanje stabala motornom pilom.
Na uspravno utvrđenom trupcu promjera
40 cm treba podsjeći kao u normalnom
radu. Dubina podsjeka treba da bude 1/4
promjera, a kut rasjeka 35°. Obje ravni
podsjeka kosa i horizontalna treba da se
presijecaju. Ocjenjuje se tačnost određivanja
smjera koji je obilježen na udaljenost
od 2 m. Može se postići maksimalno: za
vrijeme 30 bodova, a za kvalitetu rada 120
bodova.


6. Definitivno prerezivanje.
Od uspravno utvrđenog trupca promjera
40 cm treba odrezati s donjeg kraja jedan
kotur tako da prerez bude horizontalan.
Može se postići maksimalno: za vrijeme
50 bodova a u kvaliteti rada 60 bodova.


9. Okretanje mača na motornoj pili i
promjena lanca.
Na motornoj pili potrebno je skinuti
mač i lanac te okrenuti mač i lanac pravilno,
te ponovno staviti na motornu pilu.


Može se postići maksimalno: za vrijeme
70 bodova, a za kvalitetu rada 30 bodova.


Kod svake discipline određena su bila
dva suca za ustanovljivanje bodova, vremena
i kvalitete rada i jedan zapisničar, a
za nadzor rada sudaca i za rješavanje
spornih pitanja imenovan je centralni sudački
žiri u koji su ušli slijedeći drugovi:
Novaković, Horvatinović, Hruška, Briski i
Würth.


Na takmičenju postignuti su slijedeći
rezultati:
Ekipni plasman:


I. ekipa Šumsko-poljoprivredno-industrijski
kombinat »Spačva« Vinkovci sa
prosjekom od 710,5 bodova.
II. ekipa Šumsko gospodarstvo Delnice
sa prosjekom od 697,4 bodova.
Makljanje bukovog celuloznog drveta


7. Makljanje bukovih oblica.
Oblica promjera 16 i 18 cm postavljena
je na jednostavni radni stol koju treba
omakljati na bijelo. Može se postići maksimalno:
za vrijeme 70 bodova a za kvalitetu
rada 20 bodova.


8. Sortiranje i slaganje oblog drveta.
Bukove oblice dužine 1 m u količini od
1 prm. treba složiti između dva kolca zabijena
u zemlju, tako , da se posebno slože
oblice tanje od 14 cm, a posebno deblje
od 14 cm. Može se postići maksimalno: za
vrijeme 60 bodova, a za kvalitetu rada 30
bodova.


III. ekipa Šum. gosp. Osijek sa prosjekom
od 684,3 boda.
IV. ekipa Šum. gosp. Mojica Birta Bjelovar
sa prosjekom od 671,5 bodova.
V. ekipa Šum. gosp. Pod. Slatina sa prosjekom
od 666-7 bodova.
VI. ekipa Šum. gosp. SI. Požega sa prosjekom
od 607,6 bodova.
VII. ekipa Šum. gosp. Našice sa prosjekom
od 599,2 boda.
VIII. ekipa Šum. gosp. Slav. Brod sa
prosjekom od 593,0 bodova.