DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Qakmicenje Zumäkifr cadnlka


III. REPUBLIČKO TAKMIČENJE ŠUMSKIH RADNIKA SJEKAČA SRH
Treće republičko takmičenje šumskih
radnika sjekača održano je dne 11. i 12.
lipnja 1966. na području Šumsko-poljoprivrednog
industrijskog kombinata »Spačva«
na Šumariji Vukovar u Vučedolu.


Prije republičkog takmičenja održana su
gotovo u svim šumskim gospodarstvima
izlučna takmičenja, te su najbolje ekipe
šumskih radnika sudjelovale na republičkom
takmičenju.


Organizacioni odbor Trećeg republičkog
takmičenja bio je u slijedećem sastavu:


Ing. Mladen Novaković predsjednik, ing.
Slavko Horvatinović, ing. Drago Bedjula,
Vlado Račan, ing. Zorislav Basic, ing. Stipe
Srnić, Đuro Kešnjer, ing. Bernard
Hruška, ing Milivoj Würth, Stjepan Briski,
ing. Nikola Fidler, ing. Bozo Tomičić, ing.
Radivoj Grković, Gojko Maksimović,
Branko Puškadija.


Podsijecanje stabla motornom pilom


Zadatak odbora bio je da izvrši sve pri


preme i da organizira takmičenje.


Na takmičenju sudjelovale su slijedeće


ekipe stalnih šumskih radnika sjekača:


Šum. gospodarstvo Gospić sa 2 šumska


radnika, Koprivnica sa 3, Varaždin sa 3,


Senj isa 3, Ogulin sa 5, N. Gradiška sa 4,


Bilje sa 3, Kutina sa 4, SI. Brod sa 3, Na


šice sa 4, »Mojica Birta« Bjelovar sa 5,


Delnice sa 7 i Vinkovci sa 6 šumskih rad


nika. Sveukupno je nastupilo 65 šumskih


radnika.


Samo borilište bilo je vrlo dobro pri


premljeno, lijepo ukrašeno i opskrbljeno


svim potrebnim tehničkim pomagalima.


Takmičenje se vršilo u slijedećim disciplinama:


1. Precizno pogađanje sjekirom.
Na toj disciplini koja se je sastojala u
pogađanju u crni krug moglo se postići
maksimalno 50 bodova.


Pogađanje se vrši u 10 udaraca svaki
puta u novu sliku kruga.


Pogodak u crno vrijedi 5 bodova, pogodak
u prvi krug 4 boda, u drugi 3 boda,
u treći 2 boda, u četvrti 1 bod, a pogodak
u peti krug i sve pogrešno 0 bodova.


2. Siječenje sjekirom.
Uspravno stojeći trupac promjera 30 cm
potrebno je skratiti za 5 cm odsijecajući
ga ukoso pod kutem od 45°. Ravnina siječenja
je na trupcu obilježena. Ocjenjuje
se brzina i kvalitet.


Može se postići maksimalno: za vrijeme
100 bodova a za kvalitetu rada 30 bodova.


3. Jednostavno prerezivanie motornom
piloni.


Od koso postavljenog trupca promjera
40 cm treba odrezati dva koluta debljine
cea 3 em. Jedan kotur odrezuje se odozdo,
a drugi odozgo. Ocjenjuje se brzina i
kvalitet. Može s postići maksimalno: za
vrijeme 30 bodova, a za kvalitetu rada 70
bodova.


4. Kombinirani prerez motornom pilom.
Od horizontalnog trupca promjera 40 cm
treba odrezati kotur i to do polovine odozdo
a od polovine odozgo. Sredina je obi
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 69     <-- 69 -->        PDF

lježena trakom širine 3 cm. Oba reza treba
da se poklapaju. Ocjenjuje se brzina i
kvaliteta. Može se postići maksimalno za
vrijeme 30 bodova, za kvalitetu 100 bodova.


5. Podsijecanje stabala motornom pilom.
Na uspravno utvrđenom trupcu promjera
40 cm treba podsjeći kao u normalnom
radu. Dubina podsjeka treba da bude 1/4
promjera, a kut rasjeka 35°. Obje ravni
podsjeka kosa i horizontalna treba da se
presijecaju. Ocjenjuje se tačnost određivanja
smjera koji je obilježen na udaljenost
od 2 m. Može se postići maksimalno: za
vrijeme 30 bodova, a za kvalitetu rada 120
bodova.


6. Definitivno prerezivanje.
Od uspravno utvrđenog trupca promjera
40 cm treba odrezati s donjeg kraja jedan
kotur tako da prerez bude horizontalan.
Može se postići maksimalno: za vrijeme
50 bodova a u kvaliteti rada 60 bodova.


9. Okretanje mača na motornoj pili i
promjena lanca.
Na motornoj pili potrebno je skinuti
mač i lanac te okrenuti mač i lanac pravilno,
te ponovno staviti na motornu pilu.


Može se postići maksimalno: za vrijeme
70 bodova, a za kvalitetu rada 30 bodova.


Kod svake discipline određena su bila
dva suca za ustanovljivanje bodova, vremena
i kvalitete rada i jedan zapisničar, a
za nadzor rada sudaca i za rješavanje
spornih pitanja imenovan je centralni sudački
žiri u koji su ušli slijedeći drugovi:
Novaković, Horvatinović, Hruška, Briski i
Würth.


Na takmičenju postignuti su slijedeći
rezultati:
Ekipni plasman:


I. ekipa Šumsko-poljoprivredno-industrijski
kombinat »Spačva« Vinkovci sa
prosjekom od 710,5 bodova.
II. ekipa Šumsko gospodarstvo Delnice
sa prosjekom od 697,4 bodova.
Makljanje bukovog celuloznog drveta


7. Makljanje bukovih oblica.
Oblica promjera 16 i 18 cm postavljena
je na jednostavni radni stol koju treba
omakljati na bijelo. Može se postići maksimalno:
za vrijeme 70 bodova a za kvalitetu
rada 20 bodova.


8. Sortiranje i slaganje oblog drveta.
Bukove oblice dužine 1 m u količini od
1 prm. treba složiti između dva kolca zabijena
u zemlju, tako , da se posebno slože
oblice tanje od 14 cm, a posebno deblje
od 14 cm. Može se postići maksimalno: za
vrijeme 60 bodova, a za kvalitetu rada 30
bodova.


III. ekipa Šum. gosp. Osijek sa prosjekom
od 684,3 boda.
IV. ekipa Šum. gosp. Mojica Birta Bjelovar
sa prosjekom od 671,5 bodova.
V. ekipa Šum. gosp. Pod. Slatina sa prosjekom
od 666-7 bodova.
VI. ekipa Šum. gosp. SI. Požega sa prosjekom
od 607,6 bodova.
VII. ekipa Šum. gosp. Našice sa prosjekom
od 599,2 boda.
VIII. ekipa Šum. gosp. Slav. Brod sa
prosjekom od 593,0 bodova.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 70     <-- 70 -->        PDF

IX. ekipa Šum. gosp. Kutina sa prosjekom
od 592,2 boda.
X. ekipa Sum. gosp. Bilje sa prosjekom
od 565,0 bodova.
XI. ekipa Šum. gosp. N. Gradiška sa
prosjekom od 540,2 boda.
XII. ekipa Šum. gosp. Ogulin sa prosjekom
od 488,0 bodova.
Pojedinačni plasman:


XIII. ekipa Sum. gosp. Senj sa prosjekom
od 477,0 bodova.
XIV. ekipa Šum. gosp. Varaždin sa prosjekom
od 462,6 bodova.
XV.ekipa Sum. gosp. Koprivnica sa prosjekom
od 387,6 bodova.


XVI. ekipa Šum. gosp. Gospić sa prosjekom
od 354,0 bodova.
G


in


ipni


ojenih
ova


Discipline s mo


Prezime i ime Šumsko gospodarstvo tornom pilom


to o


a


Ž5. l-< M o
PH P Xi a X! W XI


Bodovi Plasman


1. 818 53 Voli: Anton
Delnice 433 2
2.
795 2 Majstorović Ivan Vinkovci 442 1
3.
746 48 Cmrk Josip P. Slatina 402 4
4.
738 60 Klarić Srećo Vinkovci 366 10
5.
733 59 Turk Drago Delnice 392 6
733 20 Duh Stjepan Bjelovar 395 5
6.
730 35 Kelbas Slavko Osijek 410 3
7.
723 55 Briševac Željko. Vinkovci 395 5
8.
718 61 Đudarić Mile Kutina 371 8
9.
715 22 Krizmanić Ivan Našice 345 14
10.
700 40 Mataja Mile Vinkovci 312 24
11.
697 12 Volf Josip Delnice 311 26
679 13 Štekl Miško Osijek 328 19
12.
689 29 Vinković Nikola Bjelovar 372 7
13.
686 33 Zeman Slavko Bjelovar 348 13
14.
685 23 Štimac Matija Delnice 313 13
15.
670 7 Lučić Marko Vinkovci 354 11
16.
664 11 Štimac Ivan Delnice 280 35
17.
658 45 Cmrk Tomo P. Slatina 343 15
18.
654 54 Marković Rade S. Požega 321 20
19.
653 27 Ivanković Ivan SI. Brod 337 17
20.
647 4 Krajinović Augustin Vinkovci 316 21
21.
644 9 Flori j an Mirko Delnice 369 9
22.
641 1 Banović Mile Delnice 342 16
23.
638 65 Medved Marko P. Slatina 315 22
24.
631 10 Bukovac Nikola Bjelovar 330 18
25.
626 46 Augustinović Mato Osijek 274 37
26.
625 21 Prpić Vlado P. Slatina 298 30
27.
623 47 Kovačević Franjo Kutina 312 25
28.
619 3 Marković Lovro SI. Požega 293 32
29.
618 43 Prohaska Josip Bjelovar 395 5
30.
614 39 Burić Tomo SI. Požega 348 13
31.
610 15 Cavić Ivan Bilje 260 43
32.
593 51 Troha Ivan Ogulin 316 21
33.
592 56 Buković Bozo Našice 255 44
34.
591 62 Alijić Adem Bilje 230 50
35.
590 32 Rončević Andrija Gospić 345 14
36.
586 8 Dojić Momčilo N. Gradiška 276 36
37.
583 31 Čop Slavko SI. Požega 350 12
38.
581 63 Kadić Mato SI. Brod 304 28
39.
577 44 Srdić Dragoljub Našice 219 53
40.
568 64 Đurčević Josip SI. Požega 307 27
41.
566 49 Graberski Josip Kutina 268 40
42.
555 58 Denžić Zdenko Varaždin 266 41


ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 71     <-- 71 -->        PDF

c
a
B
in
ci
ft
rS
B S
M ° >
P 42 C
> c
T3
C,
´a
m .a
Prezime i ime Šumsko gospodarstvo
Discipline s motornom
Bodovi
pilom
Plasman
43. 550 28 Porkolabić Ivan N. Gradiška 262 42
44.
45.
46.
47.
48.
49.
545
536
527
522
522
508
505
42
57
19
36
41
16
37
Vrljić Ilija
Brletić Tomo
Popović Radivoj
Pavelić Ivan
Vrljanović Vaskrisije
Šporčić Stipo
Prodanović Stanko
SI. Brod
Ogulin
Oguiln
Senj
N. Gradiška
Senj
Našice
280
248
301
272
294
236
271
33
46
29
38
31
48
39
50. 503 14 Mimić Ivan N. Gradiška 289 33
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
494
472
462
439
427
427
406
402
401
345
334
25
50
34
5
30
38
26
18
24
6
52
Patkanj Stevo
Petrović Mirko
Horvat Stjepan
Krizmanić Slavko
Tot Mijo
Crljenica Milovan
Mravljinić Andrija
Dukarić Đuro
Vukelić Nikola
Musulin Mile
Sočec Franjo
Bilje
Gospić
Kutina
Ogulin
Varaždin
Koprivnica
Varaždin
Koprivnica
Senj
Ogulin
Koprivnica
204
281
221
221
225
328
232
238
252
205
177
55
34
52
52
51
19
49
49
45
54
56


Najboljim šumski mradnicima i ekipama III. nagrada radioaparat.
podjeljene su nagrade kako slijede:


IV. nagrada gramofon.
I. ekipa dobila je nagradu brončanu staV.
nagrada tranzistor.
tuu šumskog radnika sjekača djelo kipara
Sikirice i plaketu. (Statuu je dao izraditi VI. nagrada tranzistor.
Republički odbor, a plaketa je poklon InVII.
nagrada ručni sat.


stituta za drvo). VIII. nagrada ručni sat.
Nagrada za pojedinačni plasman: IX. nagrada električni aparat za brijanje.


I. nagrada motorna pila »Stini«, poklon
X. nagrada električni aparat za brijanje.
»Unikomerca« inostrana zastupstva Zagreb


Ilica 16. Ostale nagrade nabavio je Odbor Republičkog
takmičenja.


II. nagrada telvizor poklon »Poljoopskrbe
« uvoz izvoz Zagreb Varšavska ul. 6. Ing. Milivoj Würth
IV. SAVEZNO TAKMIČENJE ŠUMSKIH RADNIKA SJEKACA JUGOSLAVIJE
Povodom 25-godišnjice ustanka naroda Ekipa šumskih radnika SR Slovenije sa
Jugoslavije i 20 godina rada Narodne teh6
natjecatelja;
nike održano je IV. Savezno takmičenje Ekipa šumskih radnika SR Hrvatske sa
šumskih radnika sjekača Jugoslavije dne 11 natjecatelja;


25. i 26. lipnja 1966. u Socijalističkoj ReEkipa
šumskih radnika SR B i H. sa 10
publici Srbiji na području Šumskog gaznatjecatelja;
dinstva Titovo Uzice—Zlatibor—PartizanEkipa
šumskih radnika SR Srbije sa 12 ske vode.
natjecatelja;
Domaćin Saveznog takmičenja bilo je Ekipa šumskih radnika SR Makedonije
Šumsko gospodarstvo Titovo Uzice. sa 9 natjecatelja;
Na takmičenju sudjelovale su slijedeće Ekipa šumskih radnika SR Crne Gore sa
ekipe: 4 natjecatelja. Ukupno 52 natjecatelja.


469
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Prvog dana takmičenja obavili su takSlijedećeg
dana obavljena su takmičemičari
natjecanja u slijedećim disciplinanja
u ostalim disciplinama i to:
ma: I ! 1) Precizno pogađanje sjekirom,


1) Montaža mača i lanca, 2) Sječenje sjekirom,
2) Pods jek i definitivan prerez, 3) Jednostavni presjek,
3)Kombinirani prerez, 4) Slaganje i izdvajanje celuloznog dr4)
Makljanje ili koranje. veta.


Ekipni plasman:


Pias- Ekipa Članovi ekipe Startni Osvojeni Ukupno
man broj bodovi


1. SR Slovenija Krč Franc
Kranjc Janez
Zalokar Alojz
Kranjc Rudi
Bartolj Ivan
Leskovec Vinko
18
20
3
19
26
9
821
799
796
788
771
730
4.705
2. SR Hrvatska DuhVolf
Stjepan
Anton
36
47
819
801
4.546
Klarić Srećo 22 738
Briševac Zeljko
Krizmanić Ivo
13
7
738
735
Đudarić Mile 8 716
3. SR Bosna i
Hercegovina
ĐurićSkuljSarač
Gojko
Sabit
Avdo
39
21
29
791
752
730
4.446
Sikima Danilo 30 728
Rosić Nedo 48 727
Palalić Tomislav 2 718
4. SR Srbija JanjatovićStanković
Dura
Milomir
33
45
750
728
4.186
Tošić Radomir 31 692
Golubović Vladimir 1 685
Zivanović Miloš 38 683
Luković Cvijo 24 648
5. SR Makedonija Mačevski Blagoj e
Velkov Đorđe
(>
41
615
582
3.302
Kokolonski Blagoj e
Stojkovski Tomislav
Mitev Jordan
23
44
34
547
532
513
Madžorski Todor 28 513
6. SR Crna Gora Lekić Rađonja
Kalač Avdija
Mihajlović Božidar
Ađžić Vukoman
43
4
52
14
567
559
425
420
3.288
Malinić Petronije
Blagojević Anđelko
49
51
671
646


Ing. Milivoj Würth