DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Qakmicenje Zumäkifr cadnlka


III. REPUBLIČKO TAKMIČENJE ŠUMSKIH RADNIKA SJEKAČA SRH
Treće republičko takmičenje šumskih
radnika sjekača održano je dne 11. i 12.
lipnja 1966. na području Šumsko-poljoprivrednog
industrijskog kombinata »Spačva«
na Šumariji Vukovar u Vučedolu.


Prije republičkog takmičenja održana su
gotovo u svim šumskim gospodarstvima
izlučna takmičenja, te su najbolje ekipe
šumskih radnika sudjelovale na republičkom
takmičenju.


Organizacioni odbor Trećeg republičkog
takmičenja bio je u slijedećem sastavu:


Ing. Mladen Novaković predsjednik, ing.
Slavko Horvatinović, ing. Drago Bedjula,
Vlado Račan, ing. Zorislav Basic, ing. Stipe
Srnić, Đuro Kešnjer, ing. Bernard
Hruška, ing Milivoj Würth, Stjepan Briski,
ing. Nikola Fidler, ing. Bozo Tomičić, ing.
Radivoj Grković, Gojko Maksimović,
Branko Puškadija.


Podsijecanje stabla motornom pilom


Zadatak odbora bio je da izvrši sve pri


preme i da organizira takmičenje.


Na takmičenju sudjelovale su slijedeće


ekipe stalnih šumskih radnika sjekača:


Šum. gospodarstvo Gospić sa 2 šumska


radnika, Koprivnica sa 3, Varaždin sa 3,


Senj isa 3, Ogulin sa 5, N. Gradiška sa 4,


Bilje sa 3, Kutina sa 4, SI. Brod sa 3, Na


šice sa 4, »Mojica Birta« Bjelovar sa 5,


Delnice sa 7 i Vinkovci sa 6 šumskih rad


nika. Sveukupno je nastupilo 65 šumskih


radnika.


Samo borilište bilo je vrlo dobro pri


premljeno, lijepo ukrašeno i opskrbljeno


svim potrebnim tehničkim pomagalima.


Takmičenje se vršilo u slijedećim disciplinama:


1. Precizno pogađanje sjekirom.
Na toj disciplini koja se je sastojala u
pogađanju u crni krug moglo se postići
maksimalno 50 bodova.


Pogađanje se vrši u 10 udaraca svaki
puta u novu sliku kruga.


Pogodak u crno vrijedi 5 bodova, pogodak
u prvi krug 4 boda, u drugi 3 boda,
u treći 2 boda, u četvrti 1 bod, a pogodak
u peti krug i sve pogrešno 0 bodova.


2. Siječenje sjekirom.
Uspravno stojeći trupac promjera 30 cm
potrebno je skratiti za 5 cm odsijecajući
ga ukoso pod kutem od 45°. Ravnina siječenja
je na trupcu obilježena. Ocjenjuje
se brzina i kvalitet.


Može se postići maksimalno: za vrijeme
100 bodova a za kvalitetu rada 30 bodova.


3. Jednostavno prerezivanie motornom
piloni.


Od koso postavljenog trupca promjera
40 cm treba odrezati dva koluta debljine
cea 3 em. Jedan kotur odrezuje se odozdo,
a drugi odozgo. Ocjenjuje se brzina i
kvalitet. Može s postići maksimalno: za
vrijeme 30 bodova, a za kvalitetu rada 70
bodova.


4. Kombinirani prerez motornom pilom.
Od horizontalnog trupca promjera 40 cm
treba odrezati kotur i to do polovine odozdo
a od polovine odozgo. Sredina je obi