DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 67     <-- 67 -->        PDF

a ti su: državna blagajna (erar), njekoja
vlastela (po imenu grofovi Batthyäny i
Nugent), a ponajviše obćine«, pa i prisilno
(primjenom propisa CL 3. Zakona o šumama
iz 1958. g.). »Državna blagajna i vlastela
(trebaju) prednjačiti obćinama i buduć
da su ove ponajviše siromašne, te ne
bi lasno smogle potrebit trošak, to bi ih
imala država u tom poslu podupirati, ne
samo savjetom i pomoću svještih šumarah,
nego i podjelom šumskog sjemenja i rasada
«, a »revne šumare« na tom poslu treba
»jošt i napose nagradjivati«.


4


Šulekova knjiga zanimiva je i za terminologiju.
Za ilustraciju navodim neke termine:


— G o z d je termin za prašumu. U dijelu
o »vrstama šuma« kaže se: »Svako
veće mjesto obraslo drvećem (al ne pitomim
zove se šum a (Wald, selva); ako je
malena, onda je šumica. Buduć da su
planine i brdine, jednom rječju gore ponajviše
onakvim drvećem obrasle, zato se
onakva šuma zove jednom rječju i gora
ili goric a (provincialni Hrvati zovu vinograd
»goricom«). — Šuma na ravnici zove
se i lug . Ako se šuma po pravilih šumarstva
goji ili gaji, zove se g a j ili dubrav
a (Forst; foresta, od latinske rieči
srednjeg vieka forestare, inforestare, to će
reći zabraniti, zagajiti)«.

Mrčava je gustiš.
— Sumarenje je termin za gospodarenje
šumom.

Šumišt e je »mjesto namienjeno ili
za
šumu prikladno«.
-— Sibača za fašinu, itd.


5


U Predgovoru knjige Sulek naglašava:
»Stvari, o kojih u ovoj knjizi govorim, nemogu
se proučiti samim umovanjem, nego
samo svestranim iztraživanjem i izkustvom:
stoga trebaše i meni potvrditi svjedočanstvom
čuvenih učenjakah, štogod
ustvrdih«. Za podatke i dokazni materijal u
tekstu Šulek u Opazkama citira 67 izvora
a to su što knjige, što članci i rasprave u
stručnim časopisima, što izvještaji u novinama
i to ne samo u hrvatskom i njemačkom
jeziku nego i u talijanskom i madžarskom,
a izdanih u vremenu od 1822.
do 1866. g. tj. do vremena kada je knjiga
već bila u štampi. Od materijala u hrvatskom
jeziku članci u Gospodarskom listu,
u Pozoru i u Umnom gospodaru (koji je
izlaizo u Gorici!). U hrvatske izvore treba
ubrojiti i K. Koss: Das Forstwesen in Kroatien,
F. Sporer: Das Forstwesen in der


k. k. Militärgrenze, F. Sporer: Leichtfassliohe
Anleitung zur Holzpflanzung, a dakako
i Zakon o šumama iz 1858. g. i izvadak iz
Zakona o šumama iz 1769. (od Marije Terezi
je).


Bez sumnje Šulek se koristio i drugom
literaturom, ali jer nije neposredno iskorišćavao
podatke nije ju ni naveo. Već je
naprijed spomenuta brošura Divalda, a
sad navodimo knjigu Dr H. Rentzsch-a:
Der Wald im Haushalt der Natur und der
Volkswirtschaft, izdane 1862. g. II izdanje
u Leipzigu, a koja je pisana s analognom
svrhom, sa svrhom upozorenja na poljedice
pustošenja u privatnim šumama u
Saskoj i o mjerama, kako da se spriječi
kvantitativno i kvalitativno smanjivanje
šumskog fonda. ltd.


6


Ovim prikazom nije iscrpljena cjelokupna
materija Šulekove knjige, prvog opširnijeg
rada o šumarstvu u hrvatskom jeziku,
koja je vrijedan historijski dokument,
a koja B. Šuleka deklarira kao savjesnog
i umješnog pisca i na području koje je doduše
usko vezano s prirodnim naukama,
ali isto tako povezano s ekonomikom. Zasluga
Šuleka za uspješno rješenje postavljenog
zadatka od Namjesničkog vijeća
nije manja ni onda, ako je tokom izrade i
u većoj mjeri konzultirao šumarske stručnjake
(kao npr. »vrlog učitelja šumarstva
u Križevcu« F. Čordašića).


LITERATURA


1.
Was sollte Geschehen um die Forstwirtschaft
in Croatien und Slavonien
im staatswirtschaftlichen Interesse des
Landes zur Blüthe zu bringen, Esseg,
1864. Verfasst im Auftrage des Grafen
zu Eltz vom Graeflich Elzschen Forstmeister
Adolf Divald.
2.
Karl Koss : Das Forstwesen in Kroatien,
Agram 1847.
3.
Dr U n g e r : Der Waldstand Dalmatiens
von einst und jetzt. iSitzungsberichte
der k. Akademie der Wissenschaften
in Wien, 1864.
4.
Dr J. R. Lorenz: Bericht über die
Bedingungen der Aufforstung und Kultivirung
des kroat. Karstgebirges, Wien
1860.
5.
Dr F. H 1 u b e k : Die Bewaldung des
Karstes, 1857. — Löwenthal: Der
Karst und seine Wiederbewaldung. —
F. Löwinger: Der Karst und seine
Wiederbewaldung, Wien 1865.
6.
Dr M o 1 i n : Die Bewaldung Dalmatiens,
bečke novine »Neue freie Presse«
1866.
7.
Iz 1822. g. je knjiga Pfleil-a: Grundsätze
der Forstwirtschaft.
Oskar Piškorić