DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Tabela br. 4


Drvna masa Preračunano na 1 ha površine
Inventura krup. drva Drvna masa Proreda Ukupna proizv.


god.


1955 43,6 87,2 — 87,2
1960 102,4 204,8 7,6 212,4
1965 151,3 302,6 23,1 333,3


Ukupni volumni prirast krupnog drva u desetogodištu iznosio je dakle
333,3 — 87,2 = 246,1 ms ili prosječno godišnje 24,61 m:i/ha.


Na temelju prednjih podataka mogla bi se sastaviti parcijalna prirasnoprihodna
tablica za razdoblje između 25. i 35. godine taksodijeve sastojine
(tab. br. 5).


Tabela br. 5


Prirasno-prihodna tablica


za močvarski taksodij u Motovunskoj šumi između 25. i 35. god. starosti


po 1 ha


StaBroj
Sred. stab. TeDrv.
Ukupno
rost
god.
stabala
prs.
prom.
cm
visina
m
meljnica
m2
masa
krup.
m3
Proreda
m:l
proizv.
masa
m:!
Volum
tečaj.
m3
. prir.
popr.
nvJ
25
30
35
948
880
756
16,0
22,1
27,4
10.9
15,4
17,7
19,1
33,8
44,6
87
205
3U3
8
23
87
213
334
25,2
24,2
3,5
7,1
9,5


USPOREDBA TAKSODIJA SA DOMAĆIM ČETINJAČAMA


Za usporedbu produkcije taksodija sa produkcijom domaćih četinjača jele,
smreke i bora, poslužili su nam podaci iz prirasno-prihodnih tablica za te četinjače
u Malom šumarsko-tehničkom priručniku za I. bonitet. Podaci su izrađeni
od 10. do 35. godine s intervalom od 5 godina (dobiveno grafičkom interpolacijom
iz podataka sa 10-godišnjim intervalima). Za taksodij služili su nam
do 20. godine podaci analize stabla, provedene 1955. (2), a za 25., 30. i 35. godinu
podaci inventure u tim godinama.


a) Prsni promjer
Tabela br. 6
God. Jela Smreka Bor
prsni promjer u cm
Taksodij


10 2.3 42 3,0
15 4,0 6,2 7,8
20 5,8 8,2 13,7
25 2,0 7,7 10,2 16,0
30 5,4 9,6 12,0 22,1
35 8,8 11,6 13,9 27,4