DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 37     <-- 37 -->        PDF

kvencijskim krivuljama broja stabala po debljinskim stepnima. Podaci za frekvencijske
krivulje nalaze se u tabeli br. 2.


Tabela br. 2


Klupiranje u starosti sastojine
Debljinski 25 30 35
stepen (1955) (1960) (1965)
cm broj stabala


4—9 51 16 3
10 — 14 138 42 15
15 — 19 202 91 41
20 — 24 79 153 89
25 — 29 4 110 91
30 — 34 — 28 91
35 — 39 — — 45
40 — 44 — — 3


Ukupno 474 440 378


Opaska : Između 25. i 35. godine izvađena su proredama ukupno 124
stabla, dok se ukupni broj stabala smanjio samo za 96 (474 — 378 = 96). Razlika
od 25 stabala potječe otuda, što su ta stabla prilikom prve inventure (1955)
bila ispod »taksacijske granice« od 4 cm, pa predstavljaju priliv u sastojinu.


VOLUMNI PRIRAST
i
Razlika u drvnim masama između posljednje i prve inventure daje nam
ukupni volumni prirast sastojine. Drvne mase sastojine taksodija kretale su se
ovako:


Tabela br. 3


Drvna masa Preračunano na 1 ha površine
Inventura do 3 cm Drvna masa Proreda Ukupna proizv.
god.


1955 46,9 93,8 — 93,8
1960 106,2 212,4 8,2 220,6
1965 154,0 308,0 24,1 340,3


Prema tome bi desetogodišnji prirast mase iznosio 308,0 — 93,8 = 214,2 ms.
Ako tome pribrojimo i drvnu masu dviju proreda tj. ukupno 32,3 m3/ha onda
nam ukupni prirast iznosi 246,5 m3 ili 24,65 m3/ha godišnje. To je veliki prirast,
koji upućuje na to, da je taksodij vrsta brzoga rasta. Ako uzmemo u račun
samo krupno drvo, onda volumni prirast iznosi (tabela br. 4):