DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Iskorištene mase tokom opažanih 10 godina obračunavane su na isti način
kao i stojeća sastojina tj. po istim dvoulaznim tablicama.


VISINSKI PRIRAST


Godine 1955. prilikom prve inventure, kada je sastojina imala 25 godina,
srednja visina po Lorey u bila je 10,9 m; god. 1960. tj. u 30. godini bila je
srednja visina 15,4 m, a 1965. tj. u 35. godini 17,7 m. Prema tomu je u 10 godina
visinski prirast iznosio 17,7 — 10,9 = 6,8 m ili 0,63 m prosječno godišnje. Između
25. i 30. godine taj je prirast iznosio 0,90 m godišnje, a između 30. i 35.
godine 0,46 m. To znači, da je kulminacija prirasta u visinu bila negdje između


25. i 35. godine. Iz analize stabla, provedene u 25 .godini (2) proizlazi naime, da
je visinski prirast bio:
između 10. i 15. godine 0,36 m


između 15. i 20. godine 0,62 m


između 20. i 25. godine 0,64 m


PLOŠNI I DEBLJINSKI PRIRAST


Temeljnica taksodijeve sastojine iznosila je u 25. godini 9,54 m2, u 30. godini
16,94 m2, a u 35. godini 22,25 m2. Prema tomu plošni je prirast u 10 godina
iznosio 12,71 m2 ili 25,42 m2 po 1 ha, odnosno 2,54 m2 godišnje po 1 ha.


Debljinski prirast može se promatrati kao prirast prsnog promjera plošnosrednjeg
stabla. Prsni promjer plošno-srednjeg stabla iznosio je u 25. godini
16,0 cm, u 30. godini 22,1 cm i u 35. godini 27,4 cm. Prema tomu je ukupni debljinski
prirast između 25. i 35. godine iznosio 11,4 cm ili prosječno godišnje
1,14 cm. Između 25. i 30. godine taj je prirast iznosio 1,22 cm, a između 30. i 35.
godine 1,06 cm. Nešto manji debljinski prirast između 30. i 35. godine prema
prirastu iz prethodnog petgodišta treba pripisati okolnosti, da je u 31. godini
izvedena druga proreda (prva je bila u 29. godini) sa jačim zahvatom u više
debljinske stepene nego kod prve prorede (v. tabelu br. 1).


Tabela br. 1
Debljinski
stepen
cm
Izvađeno prilikom prorede
I II
broj stabala
5— 9 26 8
10 — 14 14 11
15 — 19 17 8
20 — 24 3 28
25 — 29 1 10
30 — 34 — 3
Ukupno 61 63


Zbog toga se prilikom II. prorede jače smanjila temeljnica, te je i plošni
prirast — a prema tomu i debljinski — nešto malo opao prvih godina nakon
prorede. Inače se kretanje debljinskog prirasta može lijepo pratiti i na fre