DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1966 str. 35     <-- 35 -->        PDF

DESETOGODIŠNJI RAZVOJ SASTOJINE TAKSODIJA
U MOTOVUNSKOJ ŠUMI


Iz Instituta za šumarska istraživanja Šumarskog fakulteta Zagreb


Ing. MIRKO gPIRANEC


UVOD


U gosp. jedinici »Mirna« (poznatijoj pod imenom Motovunska šuma) nalazi
se u odsjeku 4b na površini od 0,50 ha sastojina močvarskog taksodija (Taxodium
distichum Rich.). Sastojina je sada (1966) stara 36 godina, a Institut za
šum. istraživanja prati već 10 godina njezin razvoj. Budući da je taksodij izrazita
vrsta svijetla i kao takav brzo raste, to je zanimljivo razmotriti podatke


o razvoju
između 25. i 35. godine, s kojima do sada raspolažemo.
Prirast taksodija utvrđivan je kontrolnom metodom.
Opis metode: Sva su taksodijeva stabla numerirana i na svakom je stablu
označena prsna visina tj. 1,30 m od zemlje tako, da je promjer uvijek mjeren
na istom mjestu. Klupiranje je obavljeno svaki puta s istom (milimetarskom)
promjerkom. Drvna masa obračunavana je po istim dvoulaznim tablicama,
sastavljenima na temelju izmjere materijala iz same taksodijeve sastojine, koja
se promatra. Za sastav tablica upotrebljena su 124 modelna stabla od ukupno
498, što znači 25% od populacije. Modelna stabla potječu iz dviju proreda, koje
su izvršene u toku ovih 10 godina. Tablice su izrađene po formuli Schuma cher-
Halla za izjednačenje masa


m = a . db . hc


uz upotrebu težine t = ^m, gdje je »m« drvna masa do 3 cm debljine na tanjem
kraju (1). Standardna devijacija volumena iznosila je 6,84%. Verifikacijom
na samom materijalu razlika je iznosila —2,04%. Ranije su bile upotrebljene
tablice izrađene po metodi D w i g h t a (4), ali one daju preniske rezultate,
jer je drvno-gromadna linija previše položena, te naročito za deblje
promjere (od 18 cm naviše) pokazuju te tablice premale kubature. Verifikacija
na sekcioniranom materijalu dala je razliku od 6,60%, dakle mnogo lošije
nego po Schumacher-Hallu.


Za krupno drvo (do 7 cm debljine) masa je izračunana na temelju postotka
grana od 3—7 cm. Taj je postotak utvrđen s obzirom na prsni promjer i visinu
stabala također iz modelnih stabala. Upotrebljena je ista jednadžba po Schumacher-
Hallu (samo je umjesto »m« stavljeno »p« tj. postotak grana). Parametri
a, b i c imali su dakako obratne predznake nego kod izjednačenja masa.


Visine su kod svake inventure mjerene hipsometrom Blume-Leiss i izravnane
grafičko-numeričkim putem. Srednja visina sastojine obračunana je po
Loreyevoj formuli.