DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Pitanje separata


Skupoća posebno složenih i otisnutih separata bila je trajan
problem autora, uredništva Š. L., a i tiskare. Ponekad su
iznenađeni autori morali žrtvovati sav honorar i još nadoplaćivati
za svoj separat. Da se izbjegne svim prigovorima odlučeno
je, da će se autoru (koji pravovremeno naruči separate)
dati besplatn o 30 separata u sirovu obliku tj. u obliku prelomljenih
araka izlučenih iz mase araka redovnog tiska. Ostalo:
rezanje, izdvajanje tuđeg teksta i uvez — bit će stvar autora.


Jedino molimo da separate naruči samo tko ih zbilja treba,
da nam ne bi nastali nepotrebni troškovi.


Uredništvo


ŠUMARSKI LIST — glasilo inžen.era i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske


Izdavač: Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagirebu — Uprava i


uredništvo: Z´agreb, Mažurarrćev trg 11 — Račun kod Narodne banke Zagreb 3071-8-359 —


Godišnja pretplata na Šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 100,00 N. din. Poje


dinci 20,00 N. din., studenti i učenici 5,00 N. din. Inozemstvo 10$ USA. — Tisak: Izda


vačko tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.