DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 78     <-- 78 -->        PDF

cftuana tcućna literatura


Heg i G.: Illustrierte Flora von Mittel-
Europa, Bd. III/l. Izdao Prof. Dr. K. H.
Reching e r, Carl Hanser Verlag, München,
p. 452.


Poznato velebno djelo »Illustrierte
Flora von Mittel-Europa«, koje je
Prof. dr G. He g i izc´avao od 1906.—1931. i
koje je obuhvatilo 7 svezaka u 13 velikih
knjiga, smatrano je osnovnim botaničkim
djelom iz područja flore srednje Evrope.
Osvojilo je to ime svojim temeljitim opisom
vrsta, odličn.´m koloriranim crtežima,
kao i crtežima važnijih detalja i areala,
dobrim fotografijama, determinacicnim
ključevima i dr. Djelo je obuhvatilo oko
150 temeljito i 200 kraće opisanih porodica.


Prije 3 decenija pristupilo se izdavanju
novog izdanja H e g i j e v a djela. Svezak I
objavljen je 1935. na 528 str., sa 41 koloriranom
tablom, te 280 crteža i fotografija
u tekstu. Izdao ga je Prof. dr K. Su esse
nguth , München, uz suradnju Dr. E.
Bergdolta i Dr. J. Zimmermann.
Obuhvaćene su: Pteridophyta, Coniferae,
Typhaceae, Sparganiaceae, Potamogetonaceae,
Najadaceae, Juncaginaceae, Alismataceae,
Hydrocharitaceae i Gramineae.
Svezak II. objavljen je 1939. na 532 str., sa
35 koloriranih tabla, te 439 crteža i fotografija
u tekstu. Izdao ga je Prof. dr K.
Suessenguth, München. Obuhvaćene
su porodice: Cyperaceae, Araceae, Juncaceae,
Liliaceae, Dioscoreaceae, Iridaceae,
Amaryllidaceae i Orchidaceae.


Drugo izdanje nastavljeno je svescima
III i IV. Došli smo do sveska III/l, koji nas
posebno zanima, jer sadrži veći broj porodica
šumskog drveća.


U drugom izdanju sveska nalaze se i
podaci koji se odnose na nova nalazišta,
nove vrste, varijetete i druge svojte, kao i
razni podaci iz grana nauke kojih prije
nije bilo, kao što su to podaci iz područja
citogenetike, fitosociologije, polenanalize i
dr. U novom izdanju nastojalo se uz morfološke
i geografske osobine obuhvatiti
nova dostignuća, a ujedno dati i povezanost
vrsta, rodova i porodica. Domaća imena
biljaka su dopunjena, a dodani su i
podaci o monografskoj i specijalnoj lite


raturi za pojedine vrsto Tekst je popraćen
brojnim fotografijama, crtežima i kartama.
Nove kolorirane table otisnute su u
4 boje. Iz prvog izdanja preuzeti su mnogi
crteži. U svesku III/l obuhvaćeno je 5
sveščića izdanih 1957. i 1958.


U svesci III/l obuhvaćen je prvi dio đvosupnica.
Djelo je preradio i izdao Prof. dr
Rechinger uz saradnju još 7 suradnika.
Tekst je popraćen sa 13 obojadisanih i
4 jednobojno table, te 191 crtež i geografske
karte. U djelu su obuhvaćene porodice:
Juglandaceae, Myricaceae, Salicaceae, Betulaceae,
Fagaceae, Ulmaceae, Moraceae,
Cannabaceae, Urticaceae, Loranthaceae,
Santalaceae, Aristolochiaceae i Polygonaceae.
Na kraju je dodan registar njemačkih,
zatim stranih, kao i latinskih imena
biljaka.


Djelo i dalje ima veliku vrijednost, iako
s obzirom na naše prilike i naše drvenasto
bilje nije potpuno. Ono i dalje zadržava
kod obrade materije srednjoevropsko
obilježje. U djelu ne nalazimo mnoge podatke
koji se odnose na naše drveće. U tome
pogledu više smo očekivali od obrade
rodova: Carpinus, Celtis, Fagus, Populus,
Quercus, Ulmus i dr. Unatoč tome, napose
s obzirom na zeljasto bilje i njegovo
učošće u sastavu vegetacije, djelo ima veliku
vrijednost.


Dr M. Anić


Jör g Barner : Eksperimentalna ekologija
uzgoja kulturnih biljki (Eksperimentelle
Ökologie des Kulturpflanzenanbaus).


Problemi, metode istraživanja i upotreba
kod kultura tala.


231 strana, 113 slika i dijagrama. Izdanje:
Paul Parey, Hamburg i Berlin, 1965.
DM 46.— u platnu.


Autor je šef sekcije za eksperimentalnu
ekologiju r»a baden-würtemberskom šumarskom
pokusnom i istraživačkom zavodu
i docent na univerzitetu u Freiburgu i.


B.
Iz područja eksperimentalne ekologije do
danas je obrađen tako veliki broj detaljnih
problema, da se je skoro nemoguće