DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 76     <-- 76 -->        PDF

cftcana 5amac6toa


SAVJETOVANJE PROFESORA UZGAJANJA SUMA PERIALPSKIH ZEMALJA U


BAVARSKOJ I AUSTRIJI


Od 6.—11. IX 1965. g. održano je u Bavarskoj
i Austriji savjetovanje profesora
uzgajanja šuma pcrialpskih zemalja.


Prvi sastanak profesora uzgajanja šuma
pcrialpskih zemalja održan je 1952. g. uŠvicarskoj. Poslije toga održani su sastanci
u Francuskoj (1955.), Italiji (1959.) i Sloveniji
(1962.). Na tim sastancima raspravljano
je o aktualnim problemima iz oblasti
uzgajanja šuma dotične zemlje.


Prošlogodišnji sastanak organiziran je
kao radna grupa Sekcije za uzgajanje šuma
Internacionalne unije instituta za šumarska
istraživanja na području Münchena
u Bavarskoj i Beča u Austriji. Organizatori
sastanka bili su prof, dr N. J. K fasti
e r iz Miinchena i prof, dr M. Schreibe
r iz Beča. Cilj je sastanka bio rasprava


o aktualnim problemima iz oblasti njege
mladih šumskih sastojina, kao i iz oblasti
prirodnog pomlađivanja zrelih sastojina.
Na savjetovanju su učestvovali: iz Zapadne
Njemačke: prof, dr N. J. Köstle r
i prof, dr H. S c h m i d t-V o g t, iz Austrije:
prof, dr M. Schreiber i doc. dr H.
Mayer, iz Švicarske: prof, dr H. L e i-
b u n d g u t, iz Francuska: direktor ing. M.
M a r t i n o t-L a g a r d e i iz Jugoslavije:
prof, dr M. A n i ć i doc. dr D. M 1 i n š e k.


Savjetovanje je otpočelo 6. IX u Institutu
za uzgajanje šuma u Münchenu. Već je
tom prilikom započeta diskusija o programu
budućeg rada u sklopu Sekcije za uzgajanje
šuma, gdje je potrebno raščistiti
pitanje današnjeg položaja uzgajanja šuma.
U diskusiji istaknut je i problem mehanizacije,
koji je kod primjene uzgojnih
zahvata postao veoma aktualan.


Narednog dana otputovali su učesnici
savjetovanja u šume u okolišu Nürnberga,
gdje je u državnim šumama na području
Direkcije šuma Nürnberg-Ost i Behringersdorf
i u šumama Tvornice olovaka Fa-
ber-Castell pregledano više mladih mješovitih
sastojina četinjača i listača, koje
su podignute nakon rata na uglavnom oskudnom
pjeskovitom tlu. Pokazalo se da


SEPTEMBRA 1965. GOD.


razni načini obrade tla nisu imali utjecaja
na razvoj mlade sastojine. Utvrđeno je da
uspijevanje primiješanih vrsta, kao što su:
kitnjak i lužnjak, crveni hrast, lipe, obični
grab, crna joha, smrča i ariš, u odnosu
prema običnom boru kao glavnoj vrsti ovisi
prvenstveno o ekološkim prilikama. U
mješavini bila bi povoljnija skupinska primjesa
listača nego primjesa u redovima.
U šumama kneza Öttingen-Wallersteina na
području Direkcije šuma u Baldernu pregledane
su također mlađe mješovite sastojine
koje su, međutim, uzgojene na boljem
tlu. Diskutirano je o najpovoljnijem načinu
uzgojnih zahvata u pregledanim sastojinama
s obzirom na što povoljniji cilj gospodarenja
i što bolje očuvanje proizvodne
sposobnosti šumskog tla. Pregledano je i
nekoliko starih sastojina u kojima se vrši
prirodno pomlađivanje u prugama, uz dodavanje
sadnica lisnatog drveća.


Dne 8. IX pregledane su šume grada
Traunsteina, gdje se vodi uredno šumsko
gospodarenje već od XV stoljeća. Stručni
nadzor nad gospodarenjem tih šuma vrši
prof. Köstler. U toj šumi koristi se površina
od 170 ha za vježbe iz uređivanja
šuma. Tamošnje sastojine nalaze se u optimalnim
ekološkim uslovima alpskog prigorja.
Šume služe kao primjer primjene
podesnih šumsko-uzgojnih zahvata. Pregledan
je veći broj sastojina u kojima se
vrši prirodno pomlađivanje uz umjetno dodavanje
sadnica listača, a pregledan je i
veći broj mladih mješovitih sastojina četinjača
i listača, u kojima se vrše uzgojni
zahvati ili se nalaze pred početkom takvi h
zahvata.


Na prijelazu iz Bavarske u Austriju
skrenuta je pozornost na šume u okolišu
Ramsau i Salzburga, gdje se šumske sastojine
tretiraju kao sastavni dio pejzaža
u kraju koji se obilno koristi kao planinsko
izletište i odmaralište.


Narednog dana pregledano je više šumskih
sastojina u državnim šumama Direkcije
šuma Ort kod Grnundena u Austri