DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 72     <-- 72 -->        PDF

nih ekonomskih odnosa, bilo stvaranjem
mogućnosti za pribavljanje materijalnih
sredstava za radove koji po svojem značenju
i opsegu prelaze ekonomsku snagu ili
neposredan interes privrednih organizacija
i komuna (uspostavljanje šumske vegetacije
radi reguliranja vodnog režima, zatim
uz saobraćajnice, pa pravovremeno oblikovanje
prostora za buduća turistička područja
i naselja). Sredstva akumulirana iz
različitih izvora treba da pritječu ravnomjerno
kao namjenska sredstva za izvršenje
pojedinih konkretnih radova, a prema
dogovorno izrađenom, planu i prioritetu.


U tu svrhu treba predvidjeti u predstojećem
republičkom Zakonu o šumama osnivanje
Fonda za unapređenje šuma na
Kršu. Fond bi se formirao iz:


1. Naplaćene novčane kazne za prekršaje
propisane Osnovnim i republičkim Zakonom
o šumama;
2. Novca od prodaje zaplijenjenog materijala
ili oruđa po postupcima o prekršajima
Zakona o šumama;
3. Polovice republičkog učešća u saveznom
porezu na promet proizvoda eksploatacije
šuma, drvarske industrije i industrije
celuloze i papira;
4. Sredstava koje Republika izdvoji iz
svojih općih prihoda;
5. Zajmova;
6. Dotacija, poklona i dr.
9. Šumarstvo na području krša treba da
uzme na sebe zadatak da podiže rekreativne
centre, parkove, drvorede i zelene površine
namijenje turizmu i turističkoj djelatnosti
i da njima upravlja. Zbog toga
ireba zadržati postojeći Centar za izobrazbu
kadrova u šumarstvu u Splitu i omogućiti
mu da pripremi kadrove, kako KV
radnike, tako isto VKV i šumsko pejsažne
tehničare, koji će moći ispunjavati zadatke
iz gore navedenih djelatnosti šumarske operative.
Šumarska operativa treba da pomogne
moralno i materijalno da takav
centar izvrši svoj zadatak.


ŠUMSKO GOSPODARSTVO GOSPIĆ


proslavilo je 22 januara ove godine dvadesetogodišnjicu
šumarstva Like i petogodišnjicu
postojanja ovog poduzeća.


U okviru proslave održana je svečana
sjednica Radničkog savjeta na kojoj su u-
ručene spomenice devedesetčetvorici najstarijih
radnika i posebno je nagrađeno 50
najistaknutijih radnika gospodarstva.


Rukovodioci i stručnjaci Gospodarstva
izradili su za tu prigodu uspjeli dokumentarni
referat — ediciju o razvoju šumarstva
Like od 1945. godine do danas, a izdan
je i posebni svečani broj SlD-a informativnog
biltena šumarstva i drvne industrije
Like.


Svečanost je završena uspješnom šumarskom
zabavom. Ovoj proslavi prisustvovali
su brojni uzvanici republičkih, kotarskih
i općinskih društvenih i političkih institucija
kao i poslovni prijatelji, saradnici i
veliki dio šumarskog osoblja iz cijele Like.