DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 69     <-- 69 -->        PDF

da se proglase neelastičnima i nesposobnima, da izgube stručne i društvene
pozicije. Nažalost, takav negativan pritisak na stručne ljude, vrše često upravo
oni, koji su društveno odgovorni da utiru put samoupravljanju i da ga unapređuju.
Takvo kršenje samoupravliačkih prava inženjera i tehničara ima
višestruku štetu. Prvo, ono dovodi do pogrešnih odluka, naročito u investiranju.
Drugo, to podstiče društvenu i stručnu pasivizaciju upravo onih koji mogu
dati najpovoljnije efekte, jer oni ne vide mogućnost, da se njihove zamisli
ostvare. Treće, to izaziva bježanje stručnih ljudi iz direktne proizvodnje, posebno
iz manjih mjesta u razne potrebne i nepotrebne institucije, pošto u svojim
sredinama ne mogu doći do izražaja.


Takvim pojavama možemo se suprotstaviti samo organiziranom akcijom.
U tom pravcu mogu inženjeri i tehničari najviše dati, od njih se danas mnogo
i očekuje. Zbog toga je za uspješan rad na ostvarivanju reforme neophodno:


— da Savez inženjera i tehničara inicira i organizira aktivnost u pravcu
stvaranja takvih uslova u radnim organizacijama, koji će omogućiti da dođe do
izražaja i da se u praksi poštiva stručna i naučna misao;
— da se inženjeri i tehničari uporno bore, da u svojim radnim organizacijama
ostvare svoja samoupravljačka prava, koja im garantira zakon i da si
u praksi izbore svoje pravo na odlučivanje po svim pitanjim važnim za privredu;
— da putem svojih i ostalih društvenih organizacija, putem stručnih časopisa,
IT novina i slično javno istupaju protiv svih pojava koje ometaju napore
za unapređenje privređivanja i života ljudi.
Ing. Bogomil Čop


ZAPISNIK
III plenuma Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske
održanog 22. travnja 1966. g. u Splitu


Plenumu je prisustvovalo 37 članova SaII
Društveni dio:
veza i 11 gostiju između kojih su bili za1.
Izvještaj o radu
stupljeni predstavnici lokalnih vlasti, turi2.
Zavržni račun za 1965.
stičkih društava, vodoprivrednih poduzeća, 3. Izvještaj Nadzornog odbora
urbanističkih organizacija i dr. Od Sekre4.
Diskusija po izvještajima
tarijata za privredu Izvršnog vijeća Sabora 5. Prijedlog proračuna prihoda i rasSRH
prisustvovao je Šobat ing. Aleksanhoda
Saveza za 1966.
dar, a od Poslovnog udruženja šumsko-7. Razno
privrednih organizacija Tkalčić ing. Branko.


Plenum je prihvatio predloženi dnevni


Plenum je otvorio kao i pozdravio prired.
sutne predsjednik Saveza prof, dr Zvoni


U ime Poslovnog udruženja šumsko-pri


mir Potočić i predložio slijedeći dnevni


vrednih organizacija Plenum je pozdravio


red:


Tkalčić ing. Branko.


I Stručno savjetovanje u okviru teme


ad I Ing Dušan Jedlovski podnio je u


»ZADACI I POLOŽAJ ŠUMSKO-PRI


ime Šumarskog društva D. I. T.-a Split re


VREDNIH ORGANIZACIJA NA PODRU


ferat pod naslovom »Zadaci šumsko-priČJU
DALMACIJE« i vrednih organizacija na području Dalma


251