DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 68     <-- 68 -->        PDF

ie osnovna obaveza da zastupaju stručan stav i ekonomski račun, da izlaze
s onim što je u danim uslovima po njihovom uvjerenju najbolje i najrealnije,
ukratko da rade po svojoj stručnoj savjesti. Kompromise neka pravi netko
drugi. Ali upravo inženjeri i tehničari treba da daju materijal, koji će omogućiti
onome, koji donosi odluku, da sazna i cijenu kompromisa, jer samo u tom
slučaju može snositi i punu odgovornost za ispravnost odluke. Ako ne budemo
tako radili, nećemo moći izbjsći suodgovornost za buduće promašaje u privredi.


Posebno je istaknuta potreba, da se preispita sistem nagrađivanja i da
inženjeri i tehničari to pitanje rasprave i zauzmu odgovarajuće stavove. S
jedne strane imamo takav nesklad u nagrađivanju između privrednih grana,
koji se ne može opravdati stvarnim doprinosom u privređivanju i koji protivrieči
principu raspodjele prema radu. S druge strane, odnosi zarada su nestimulativni
za inženjere i tehničare, dok unutar njih u nagrađivanju nedovoljno
dolazi do izražaja kvailtet, iskustvo, sposobnost i stvaran doprinos inženjera
i tehničara u rješavanju tehnoloških i organizacionih zahvata. Dolazi do precjenjivanja
mladih i težnje za uravnilovkom, odnosno do potejenjivanja stručnjaka,
koji su došli u zrele godine. Cesto se kriteriji koji imaju svoje opravdanje
kada se radi o čisto fizičkom radu, šablonski primjenjuju na intelektualni
rad. Time se destimuliraju oni stručnjaci, koji po svim objektivnim mjerilima
mogu dati (pod uslovom da su pravilno raspoređeni) najbolje efekte.


Inženjeri i tehničari treba da na vrijeme uočavaju ovakove deformacije
i da u cilju racionalnijeg iskorištenja stručnjaka i bržeg razvoja materijalnih
snaga poduzimaju odgovarajuće protumjere.


*


Kao i toliko puta ranije, i sada je naglašeno da će doprinos inženjera i
tehničara privrednoj reformi biti optimalan onda, ako uspiju da svoj stručan
rad i svoje društveno djelovanje povezu u jedinstvenu cjelinu. Zbog toga je
neophodno, da analiziramo uzroke koji koče inicijativu inženjera i tehničara
i da ih na vrijeme otklanjamo. Jedan od uzroka pasivnosti inženjera i tehničara
jeste nesklad između naših programa i deklaracija i onog što se stvarno radi.
Naš je prvenstveni zadatak, da razvijamo i primjenjujemo savremenu tehnologiju
i nauku. Pri tome nauka ne bi smjela poznavati granicu općine, kotara,
republike. Dešava se međutim, ako zastupaš savremena tehnološka i ekonomska
rješenja dolaziš u sukob sa stavom svoje općine, sa stavom svog poduzeća
i svog kolektiva.


Mi smo si postavili kao jedan od najvažnijih zadataka razviti samoupravljanje,
jer je za daljnji uspješan napredak u privredi postalo nužno da se
uvelike razvije inicijativa i stvaralaštvo ljudi. Ali samoupravljanje traži nezavisne
ličnosti, koji će slobodno zauzimati i zastupati stavove korisne za privredu
i društvo, ali i to da im se stvore pogodni uslovi, da u svom korisnom
djelovanju ne budu sputavani i ometani.


U praktičnom životu se često susrećemo s pojavom, da se nezavisne stručne
ljude nastoji pretvoriti u poslušne činovnike, spremne da podrže svaku želju,
direktivu ili akciju viših ili pretpostavljenih, ne ulazeći u to, da li je to pravilno
i korisno za našu privredu. Ispada, da onaj koji tako radi ima uslove da
napreduje, jer je službeno dobro primljen i cijenjen. Oni koji dosljedno zauzimaju
stručne i na ekonomici temeljene stavove i koji nisu spremni da podrže
svaku želju i unaprijed datu koncepciju, dolaze u opasnost da budu izolirani,


250