DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Istaknuto je također, da kod nas postoji krajnja neujednačenost u propisima.
Ono što se zabranjuje u jednoj, dozvoljava se u drugoj republici. U mnoštvu
propisa deformiše se uloga šumarskih stručnjaka i oni su često svedeni na
puke realizatore propisa. Treba se boriti za to, da stručnjak-biolog mora imati
odrešene ruke u primjenjivanju naučnih saznanja. Jednako tako, kao što se
tretira ljekar u odnosu na ljudsko zdravlje i šumarskom stručnjaku treba da
bude povjeren šumski objekat na gospodarenje, liječenje i ozdravljenje.


Šumarski kadrovi su neravnomjerno raspoređeni. Što je naselje ili grad
veći, to je u pravilu veća i koncentracija stručnih kadrova. Iskusni stručnjaci
bježe iz neposredne proizvodnje, tamo ostaju početnici ili ljudi bez dovoljno
iskustva. Posljedica:


— privredni efekti su nezadovoljavajući;
— rukovodeća radna mjesta u tim izrazito stručnim radnim organizacijama
(jer nema uglednih i iskusnih stručnjaka) služe za rotaciju društveno
političkih radnika.
U cilju poboljšanja stanja, Savez treba da djeluje:


— da se rukovodeća radna mjesta u šumskim gazdinstvima i šumarijama
popunjavaju prvenstveno sa inženjerima;
— da se inženjeri i tehničari nagrađuju prema uspjehu u poslu i prema
uslovima pod kojima rade.
*


U industriji za preradu drva (namještaj) postavlja se važan zadatak, da se
ostvari specijalizovana proizvodnja i kroz to snize troškovi. Ali se pri tom često
polazi od pogrešne pretpostavke, da samo velika poduzeća mogu biti nosioci
specijalizovane proizvodnje. Zaboravlja se na to, da je trgovina onaj faktor koji
treba utirati put specijalizaciji, pripremiti joj uslove i materijalnu bazu. Samo
kroz razvijenu trgovačku mrežu i mnoštvo kupaca mogu se osigurati velike
narudžbe jednog artikla, a bez toga je specijalizacija nemoguća. Tada mogu da
organiziraju specijaliziranu proizvodnju i velika i mala poduzeća.


U rješavanju tih problema, nužna je prisna saradnja između stručnih saveza
inženjera i tehničara i privrednih komora i poslovnih udruženja. Kako je
to istakao predsjednik Savezne privredne komore drug Bole, ta saradnja je do
sada bila nedovoljno sistematska i premalo efikasna. Iz te saradnje treba da
proizađe jedinstveno mišljenje i solidarnost, ali ne samo u deklaracijama, već
i pri samom sprovođenju zajedničkih dogovora i akcija. U tom pogledu Savez
inženjera i tehničara je u mogućnosti da upostavi bolju poslovnu saradnju sa
Komorom i da sudjeluje u izradbi elaborata i raznih stručnih prijedloga. Kroz
takovu saradnju povećala bi se stručna objektivnost u privrednim ulaganjima,
dok bi si Savez osigurao novi izvor sredstava za daljnje razvijanje svoje društvene
aktivnosti. U rješavanju problema republičkog značaja, sudjelovao bi
republički savez, probleme jugoslavenskog značaja mogao bi rješavati Savez
Jugoslavije, dok bi probleme komuna moglo rješavati općinsko ili gradsko
društvo.