DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— Mada smo usvojili orijentaciju na slobodno djelovanje tržišta i ekonomske
cijene, iluzija je da Zajednica ne treba da djeluje na odnose u prodaji.
Međutim, Zajednica neće ići na određivanje cijena, već će svoj usmjeravajući
utjecaj vršiti putem carina, olakšica, poreza i omogućenjem uvoza robe. Što
se tiče carinskih zaštita, usvojen je kurs da se one (kao i druge olakšice) stalno
snizuju držeći se toga, da carine i olakšice ne mogu služiti za pokrivanje niske
produktivnosti rada. Slijedom toga carine su neophodne onda, kada se branimo
od tuđe carine.
*


U okviru tih osnovnih smjernica, koje pred Zajednicu postavlja privredna
reforma, treba da i inženjeri i tehničari odigraju odgovarajuću ulogu. Od njihova
uspješna djelovanja ovisi ubrzano ostvarivanje ciljeva reforme, pa i učešća
inženjera i tehničara u raspodjeli, njihov ugled i utjecaj na privredni i
društveni život.


Diskusija, koja je u vezi toga vođena, ukazala je kako na čitav niz problema
,koji sputavaju uspješno djelovanje inženjera i tehničara tako i na njihove
mogućnosti da kroz veću inicijativu i uporniji rad na primjeni savremene
tehnologije i organizacije ubrzaju privredni razvoj. Tu ćemo posebno istaći
probleme, koji su važni za rad i buduće djelovanje inženjera i tehničara šumarstva
i industrije za preradu drva.


Najprije je ukazano na to, da je u današnjoj situaciji neophodno jedinstvo
stavova po stručnim pitanjima, pri čemu inženjeri i tehničari treba da su svjesni
toga, da samo u usklađenosti i jedinstvu jugoslavenske privrede treba nalaziti
izlaz za racionalno privređivanje, brz razvoj i uklapanje u međunarodnu
podjelu rada.


Za šumarstvo i industriju za preradu drva od izuzetnog je značaja jedinstvo
stavova u pogledu rješavanja stručne nastave i istraživačkog rada. Mi se već
sada susrećemo sa problemom prevelikog broja fakulteta i nezaposlenošću inženjera,
sa neujednačenim nastavnim programima, kao i neujednačenom kvalitetom
predavača i stručnjaka, koji izlaze iz tih škola. Ako se u tom pravcu
nešto ne poduzme, čeka nas ozbiljan problem kuda s inženjerima koje smo
školovali i koje privreda neće biti u stanju da prihvati i zaposli.


Što se istraživačkog rada tiče, tu nas čeka rješenje problema integracije
instituta i njihove međusobne podjele rada, racionalnog ulaganja i korištenja
opreme, kao i neriješeno pitanje financiranja.


Ukazano je također na to, da na tehničke škole dolaze predavači direktno
iz škola bez prethodne prakse. Nije onda čudo, da iz takvih tehničkih škola
izlaze ljudi bez dovoljno znanja i bez dovoljno spreme za kasniji rad u poduzećima.
Postavlja se kao važno da društvo, a posebno inženjeri i tehničari treba
da imaju veći utjecaj na osnivanje i rad tih škola.


Neujednačenost kriterija, nivoa nastave i programa u stručnim školama
jednakog nivoa, nosi u sebi opasnost, da om koji izađu iz tih škola ne dobiju
izjednačenu izobrazbu potrebnu za vršenje stručnog posla na području čitave
Jugoslavije. Iz škola u kojima je nivo nastave ispod nivoa i u kojima se lako
dolazi do diplome, izlaze stručnjaci sa nedovoljno stručnog znanja. Zato treba
poduzeti potrebne mjere, da se odgovarajuće stručne škole osnivaju tamo i u
onim slučajevima, kada je odgovarajućom opremom i kvalitetnim predavačima
moguće osigurati i normalnu nastavu.


Jedinstven stav treba da inženjeri i tehničari zauzimaju po pitanju građenja
prerađivačke industrije, vodeći računa da to bude u skladu sa sirovin