DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 63     <-- 63 -->        PDF

cJicuM»eite Bijećii


INŽENJERI I TEHNIČARI U PRIVREDNOJ REFORMI


4. II 1966- god. održana je u Beogradu proširena sjednica Centralnog odbora
Saveza inženjera i tehničara, na kojoj je razmatrana uloga i zadaci inženjera
i tehničara u privrednoj reformi. Savjetovanju su prisustvovali također
predsjednik Saveza sindikata Jugoslavije drug Svetozar Vukmanović i pred
sjednik Savezne privredne komore Jugoslavije drug Tone Bole.
Na tom je savjetovanju naglašeno:


— Da privredna reforma ima osnovni cilj unaprijediti privređivanje i
stvoriti takvu situaciju u privredi, koja će podsticati aktivnost u pravcu boljeg
gospodarenja, racionalnijeg korištenja sredstava i rada, za sniženje troškova
i postizanje konkurentne sposobnosti na tržištu.
— Da je dohodak osnov po kom se mjeri uspjeh poduzeća i ostvaruju zarade.
— Da se dohodak mora ostvarivati kroz tržište na bazi prosječnih cijena,
odnosno prosječne produktivnosti rada. Na bazi tih prosječnih cijena, onaj koji
bude bolje poslovao, ostvarivati će veći dohodak i veća osobna primanja, dok
će se oni drugi morati zadovoljiti s manjim zaradama. Kod toga treba postepeno
isključiti uplitanje administracije na formiranje cijena, a vanjsko tržište
iskoristiti kao neophodan regulativ.
— Da devizni režim treba osloboditi svih neprivrednih stega, s tim da poduzeće
slobodno raspolaže s devizama, nakon što je dalo propisan dio za potrebe
zajednice (otplata zajmova), te da se postepeno ostvari slobodan uvoz.
— Da učešće privrednih organizacija u slobodnom raspolaganju i odlučivanju
o investicijama treba stalno da raste i da 1970. dostigne 70% svih investicija.
Paralelno će se drastično smanjivati utjecaj društveno političkih zajednica
na investiranje, odnosno one će biti upućene na podizanje zajmova.
—Da se dosljedno sprovodi raspodjela dohotka na radne jedinice i postepeno
likvidiraju razna prelivanja. To treba da se ostvari kroz unutrašnje tržišne
cijene. Ako se te cijene realno formiraju, onda će to pojačati unutarnje
jedinstvo poduzeća, jer će ono izrasti na sve uspješnijem poslovanju i likvidiranju
privilegija unutar privredne organizacije.


— Da nerealna mjerila za unutarnju raspodjelu (cijene) na radne jedinice
ne bi izazvala privremena trvenja i nesporazume u kolektivu, inženjeri i tehničari
treba da se angažiraju, da ta mjerila budu realna i stimulativna za poduzeće.
* Referat inž. Bogomila Ćopa, predsjednika Saveza ITŠiDJ, održan na III Plenumu
C. O. dne 25. veljače 1966. u Sr. Mitrovici.
245