DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 61     <-- 61 -->        PDF

današnje Šumarije Otočac prijavljeno 141.401 slučaj šumskih šteta u ukupnoj
vrijednosti od 222.350 forinti, ili godišnji prosjek od 7.950 prijava u vrijednosti
od 12.390 forinti. Pisac toga statističkog opisa kaže doslovice:


». .. Brza i čutljiva presuda šumsko kvarnih prijavnica, te stoga ovrha
dosuđene naknade, tad bi se morala provađati ako se misli slučajeve kako umanjiti
ili bar na sadanjem držati stanju — protivno oni će rasti, kako to do sada
posteepno biva . ..« (Podcrtano autor)


»Potraživanje I. O. Otočke krajem 1935. godine iznosilo, je za šumske štete,
13,409.600 d na drugo mjesto.«


Na drugom mjestu prilikom sastavljanja uređaj nog zapisnika za gospodarsku
jedinicu Crno Jezero — godine 1909. stručnjak utvrđujući prirast pomoću
svrdla i nakon preračunavanja brojčanih podataka o visini prirasta, za
koji tvrdi da odgovara prirastu iz šuma Gorskog Kotara dodaje ovo: ». . . Uslied,
ili bolje rekući radi ogromnih šumskih šteta snižen je taj prirast prigodom
izračunavanja godišnjeg prihoda za 50% . ..«


Dakle, kako vidimo, cjelokupno gospodarenje u šumama Like bila je jalova
borba sa špekulacijom, korupcijom, krizama i šumskim krađama.. Borba sa
posljedicama opće privredne nerazvijenosti ličkog područja. Borba sa neimaštinom.


A danas? Već u toku Narodno Oslobodilačkog rata a još više neposredno
nakon Oslobođenja cijele naše zemlje, preuzimanjem vlasti od strane radnog
naroda i nacionalizacijom svih prirodnih bogatstava zemlje, i u šumarstvu
Like nastaje period rada i razvitka.


Šume, dotada zapuštene, pljačkane i uništavane, postaju opće narodna
imovina i trajni sirovinski potencijal za razvitak, dotada nerazvijene i u Lici
skoro nepoznate, drvno prerađivačke industrije.


Podižu se pilane i tvornice za preradu drva. Utvrđuju se osnovni elementi
naprednog šumskog gospodarenja, a problematici šume i šumarstva prilazi se
ozbiljno i sa puno odgovornosti.


Osnivaju se organizacije za gospodarenje šumama Like, koje se povremeno
mijenjaju prema promjenama u stepenu razvitka našeg društva. Godine 1961.
dolazi do radničkog samoupravljanja u šumarstvu Like. Gospodarenje šumama
povjerava se radnim ljudima. Šumarstvo Like time dobiva nove impulse za još
brži razvitak a gospodarenje šumama dobiva novi kvalitet, sintezom ekonomskih
i bioloških saznanja i spoznaja o značaju šume.


Odbacuju se šablone za gospodarenje šumama. Kritički se preispituje vrijednost
prebornog gospodarenja, naročito u čistim bukovim šumama. Prilazi se
modernijem shvaćanju stojbine kao osnovnog nosioca produkcije najveće vrijednosti,
a s tim, u vezi, polagano sazrijeva ideja o postupno grupimičnom gospodarenju
sastojinama.


Moderno gospodarenje šumama traži ceste. Ceste se grade u zavisnosti od
raspoloživih cestara i do sada je izgrađeno 552^) km cesta u vrijednosti od 8.280
milijuna starih dinara.


Moderno gospodarenje traži mehanizaciju svih radova u šumi. Pristupili
smo mehanizaciji u svim fazama šumske proizvodnje i reprodukcije. Od godine
1961. pa do danas uloženo je u tu svrhu 560 mil/d (starih).


Problem nepovoljnog omjera lišćara i četinara u našim šumama rješavamo
očetinjavanjem u šumama bukve, konverzijom bukovih panjača a započeli smo