DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Uvrstimo li vrijednosti Oh = 1,8 m i Ah = 1,4 m u formulu 7 možemo
lako izračunati traženu veličinu uzorka (nh). Da bi se mimoislo računanje
konstruirana je tabela 2 iz koje odmah očitamo nh.


Za öh = 1,8 m i Ah = 1,4 m izlazi po tabeli 2 veličina uzorka nh = 25
visina. Prema tome naš uzorak od 9 visina trebamo povećati za 16 visina i iz
tog novog uzorka izračunati aritmetički srednju visinu. Izmjerili smo još lč
visina i iz uzorka od 25 visina izračunali visinu centralno-plošnog stabla h —
31 m. Kako dobivena visina pada u interval 30,5 — 32,3 m, našoj sastojim odgovara
I tarifni niz.


4.2. Godišnji debljinski prirast određujemo pomoću izvrtaka, koje smo dobili
metodom sistematskih uzoraka. Broj prirasno-primjernih stabala (izvrtaka)
određen je površinom sastojine, kojoj određujemo prirast drvne mase.
Ovaj broj trebamo raspodijeliti proporcionalno sumi prsnih promjera u pojedinom
debljinskom stepenu. Uz takvu raspodjelu prirasno-primjernih stabala
greška ukupnog prirasta drvne mase bit će najmanja (Emrović 1.). Da bi postigli
najmanju, grešku prirasta drvne mase i kod toga iskoristili najveći broj
raspoloživih izvrtaka, uzeli smo uzorak od 94 izvrtka. Način raspodjele prirasno-
primjernih stabala prikazan je u Tabeli 2 (stupac 1, 2, 3, 4). Za svaki debljinski
stepen izračunat je prosječni godišnji debljinski prirast (stupac 5) iz
određenog broja (N) individualnih prosječnih godišnjih debljinskih prirasta
(Klepac D.: Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina, str. 163, Tabela 43).
Za potrebe prakse dovoljno je da se debljinski prirast (id) izjednači grafički.
PPOSJfCW/ MBUINSM PMMST ZA JLLU


0 7
PoJcc/sno p/oha „ JAŠU / "


06


0 5


0*


03


0 2