DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— u fazi I sječa (motorne pile) 100%
— u fazi II privlačenje (traktori, žičare i dizalice) 10%
— u fazi III transport (kamioni) 100%.
U toj fazi ipak imamo jako pomanjkanje kapaciteta kamionskog prijevoza.
Radovi uzgoja, plantaža i rasadnička proizvodnja, mehanizirani su oko
60%, dok se uzgojni radovi u prirodnim šumama nalaze u početnoj fazi mehaniziranja.


Građevinski radovi mehanizirani su 40 posto.


U stvaranju uslova rada, rješavanje društvenog standarda u proteklih pet
godina poduzimane su značajne mjere. Za izgradnju radničkih nastambi, te za
izgradnju stanova, nabavu higijensko tehničke zaštite opreme i za objekte
društvene prehrane ukupno je uloženo oko 220,0 mil. dinara. Ako se tome doda
i nabavljena oprema za nastambe, organizaciju društvene prehrane na pojedinim
područjima i prijevoz radnika na radilišta, sve je to stvorilo značajan
napredak u standardu i povoljnije uslove za rad šumskih radnika.


U zgradi bivše šumarije Karlobag otvoreno je odmaralište za radnike sa
kapacitetom od 22 ležaja. Osim toga na svim radilištima nabavljeni su tranzistori,
a u Željeznom polju i televizor.


Radne jedinice dobivaju štampu i list (ŠID) kojeg izdaje poduzeće. Postoje
i drugi oblici informiranja članova radnog kolektiva, naročito o važnim pitanjima
radne organizacije.


Ipak za informiranje članova kolektiva treba razviti još šire oblike i metode
rada.


Interesantno je istaći neke elemente koji pokazuju trend razvoja šumskog
gospodarstva u proteklih pet godina. Ako uzmemo 1961. kao bazu 100, onda je
ukupan prihod rastao od 1961 —1965. godine po stopi 15,8%, amortizacija I.
24,2%, Am. II. 38,6%, čisti prihod za fondove 86´%, osobni dohoci 15,8%, osnovna
sredstva 20,3%, oruđa za rad 40,0%, a broj radnika je smanjen. Na takav
razvoj, utjecalo je povećanje proizvodnje, racionalnije iskorištenje sirovinske
baze, povećanje cijena šumskim sortimentima, povećanje izvoza, a osim
toga pozitivan utjecaj imao je i sistem raspodjele i aktivnost stručnih kadrova
i organa radničkog samoupravljanja.


Treba dodati da šumarstvo Like posluje u nepovoljnim uvjeiimti privređivanja
u odnosu na granu u SRH-i, te razlike odnose se na nepovoljnu strukturu
šume (72 lišćari i 28 posto četinari), neotvorenih šuma ima 33%, degradiranih
šuma i šikara 52,5% ukupne šumske površine, a udaljenost od pomoćnih
do glavnih stovarišta gdje se formira prodajna cijena robi u peosjeku iznosi
35 km.


U novim odnosima Privredne reforme šumarstvo znatno popravlja svoj položaj,
ali ne toliko da može bez pomoći krenuti u ekspanziju proizvodnje, jer
mora likvidirati zaostalost, a mora se prilagoditi i naraslim kapacitetima i promjenama
u strukturi industrije za preradu drveta.


U novim odnosima materijalni troškovi rastu za 35%, a vrijednost proizvodnje
za 41%. Učešće materijalnih troškova u ukupnom prihodu čiste djelatnosti
šumarstva u novim odnosima iznosilo bi 31,0% prema 36,0% po završnom
računu 1964. godine. To daje perspektivu jače akumulacije i standarda radnika.


Predstoji sve jače mehaniziranje radnih operacija i time porast kvalifici
ranosti radnika, uveliko se javlja sve oštrija nestašica radne snage potencirana
težim uslovima života i rada u šumi. I pored toga što su na ovom planu uči