DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Na taj način na 1 m2 nalaze se četiri rupe i u svaku od njih ulije se 12—13 rem
CSs.


Sumporougljik je fitocidan i s njim se ne smiju tretirati zasađene ili zasijane
površine. Zbog opasnosti od eksplozije CS2 se ne smije unositi u tlo
injektorima u kamenitim tlima.


LITERATURA


Brammani s L.: Bidrag tili kännendomen om för skogen skadliga bladhorningar
i Sverige. II. Pingborren Amphimallus solstitialis L. III. Brunborren Serica
brunnea L. Meddelanden frnn Statens skogsforskningsinstitut. Band 46, Nr. 4
(1954) et Band 48, Nr. 7 (1958).


Butovitsc h V. — Lehne r W.: Freilanduntersuchung der Bodenfauna und deren
Bedeutung für die forstliche Praxis. Zeitschrift f. Forst- und Jagdwesen 5/1933.
Ceskoslovenskä štetni norma (standard) 48 2713: Ochrana proti chroustum a ponraväm
v lesnietvi a v zemedelstvi. 1955.
Kovačevi ć Ž.: Neka opažanja o pojavljivanju običnog hrušta na području NR
Hrvatske. Zaštita bilja, Beograd, 12/1952.
Kovačevi ć Ž.: Suzbijanje hrušteva. Biljna proizvodnja, Zagreb, 3/1954.
Kovačevi ć Ž.: Primijenjena entomologija. III. Šumski štetnici. Zagreb, 1956.
Maksimović M. — Hadžistević D. — Radonjić S.: Ogledi suzbijanja
grčica u šumskom rasadniku na Zlatiboru. Zaštita bilja, Beograd, 28/1955.
Schwerdtfege r F.: Die Waldkrankheiten. Berlin, 1944.
Si d or C: Zaštita mladih vinograda od grčica na peskovima u Vojvodini i zapažanja
o mramorastom gundelju. Zaštita bilja, Beograd, 33/1956
Spai ć I.: Suzbijanje grčica u rasadnicima. Zaštita bilja, Beograd, 10/1952.
Spai ć I.: Suzbijanje grčica u rasadnicima. Obavijesti Instituta za šum. istraživanja
NRH, Zagreb, 1/1956.
Stanči ć J.: Najčešće i najvažnije grčice kod nas i njihovo razlikovanje. Zaštita
bilja, Beograd, 35/1956.
Stanči ć J.: Štetočine u zemljištu. Agrohemija, Beograd, 2/1960.
Živo j in o vi ć D.: Značaj i suzbijanje gundelja na Deliblastkom pesku. Agrohemija,
Beograd, 8/1959.