DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 53     <-- 53 -->        PDF

kvih probnih iskopavanja, a u većim rasadnicima na svakih 10 ara 2—3 iskopavanja.
Prema čehoslovačkim državnim normama za zaštitu šuma dezinfekciju
tla treba obaviti ako se po 1 m2 prosječno nalazi više od 2 grčice I stadija
ili 1 grčica II stadija ili 0,5 grčica III stadija.


Za suzbijanje grčica ranije se preporučivao sumporougljik, paradiklorbenzol,
karbid, kalijeva gnojiva i dr. Iz raznih razloga (nedovoljna efikasnost, teškoće
u manipulaciji, opasnost za biljke i dr.) ona su napuštena (osim sumporougljika)
te se danas u tu svrhu gotovo isključivo upotrebljavaju HCH, lindan
ili aldrin.


Suzbijanje se može izvršiti na više načina:
1) Tretiranje čitave površine — Insekticidno prašivo pomiješa se sa suhim
pijeskom u odnosu 1 : 5 te se jednolično rasturi po napadnutoj površini i
odmah zaore na dubinu od oko 20 cm. Doziranje ovisi o koncentraciji preparata.
Aldrin i lindan su toksičniji pa je za dezinfekciju zemljišta potrebno svega
1,5—2,5 kg/ha aktivne supstance insekticida. HCH je manje toksičan pa je
po 1 ha potrebno rasturiti oko 20 kg aktivne supstance. Aldrin prašiva obično
imaju 2,5´% i 5%, lindan prašiva 1—2´"o, a HCH prašiva 10—20% aktivne insekticidne
supstance. To praktički znači da se po 1 ha upotrebljava 100—200 kg
bilo kojeg od navedenih prašiva, vodeći pri tome računa da se pri manjem
doziranju upotrijebi preparat jače koncentracije i obrnuto.


Tretiranje tla treba obaviti u rano proljeće, a ne u jesen. Budući da se
ovdje radi o potpunoj obradi tla, ovaj način dolazi u obzir prvenstveno za
šumske rasadnike.


2) Tretiranje jama i hrazda — Prigodom presadnje (školovanja) biljaka
u rasadniku ili sadnje na terenu, brazde odnosno jame naprašiti s jednim od
navedenih sredstava. Po tekućem metru brazde potrebno je 6—10 g prašiva.


3) Umakanje korjenja biljaka prije sadnje u kašu, načinjenu od sipke zemlje,
vode i jednog od navedenih prašiva. Doziranje 350—450 g prašiva na 10—12
1 kaše. Najbolje je umakati čitave svežnjeve biljaka.


4) Zalijevanje već zaso.đerdh, a napadnutih površina emulzijama kojega od
navedenih preparata. Upotrebljava se 4—8 l/m2 emulzije, načinjene prema uputama
na ambalaži. Manja količina primjenjuje se, ako se u tlu nalaze grčice
u prvoj godini razvoja te ako je tlo svježe, a veća ako su grčice odrasle i tlo
suho.


5) Tretiranje tla ili korjenja štiti biljke od napadaja grčica 1—2 godine


t. j . tokom 1—2 vegetacijske periode. Najsvrsishcdnije je tlo tretirati u letnim
godinama hrušta, jer su grčice u toj godini najmlađe t. j . najosjetljivije pa je i
uspjeh najsigurniji.
6) Dezinfekcija tla sumporougljikom — Na nezasađenim odnosno nezasi
janim površinama grčice se može brzo i sigurno uništiti sumporougljikom (CSal.
Ovaj tekući insekticid unosi se u tlo pomoću injektora. U pomanjkanju injektora
mogu se kakvim zašiljenim štapom načiniti u tlu rupe, u koje se ulije insekticid,
a zemlja odmah zatim zagazi. Po 1 m2 upotrebljava se 50 ccm sumporougljika.
Međutim nije dovoljno da se po 1 m2 načini samo jedan ubod
injektorom odnosno štapom i da se čitava količina od 50 ccm ovamo izruči.
Ovu količinu potrebno je rasporediti barem na četiri rupe po m2 tako da se
u svaku od njih deponira 12—13 ccm CS2. To se najlakše postiže, ako se sumporougljik
unosi u tlo u kvadratnoj mreži pri rastojanju jamica 0,5 x 0,5 m.