DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 47     <-- 47 -->        PDF

RAZLIKOVANJE NAJČEŠĆIH VRSTA


Glavne su morfološke karakteristike imaga i larve, t. j . stadija koje najčešće
nalazimo, ove:


Imago —


M. meloloniha (obični hrušt) i M. hippocastani (šumski hrušt) su vrlo slični.
Obični hrušt je dug oko 3 cm, dok je šumski nešto manji (2,5 cm). Nadvratni
štit je crn, ali može biti i rđastosmeđ. Pokrilje je smeđe. Glavna diferencijalna
karakteristika ovih veoma sličnih vrsta je oblik pigidiuma (završetak
zatka). On se u običnog hrušta prema vrhu postepeno sužava, dok se u šumskog
hrušta na kraju pigidiuma nalazi glavičasto proširenje. (SI. 2).
Amphimallus solstitialis je dug 14—18 mm, svjetlosmeđe do blijedožute
boje.


Polyphylla fullo je naš najveći hrušt. Kornjaš je dug oko 3,5 cm. Lako se
razlikuje od ostalih hrušteva po boji pokrilja, koja su smeđa s bijelim pjegama,
što im daje poseban mramorasti izgled. Zbog toga ovu vrstu zovu i mramorasti
hrušt.


Larv e — navedenih i drugih vrsta hrušteva imaju bijelo ili bijeložućkasto
zdepasto tijelo sa smeđom glavom i tri para dobro razvijenih prsnih nogu. Ti-


a b c
SI. 1 — a) Polyphylla fullo F.; b) Melolontha melolontha L.; c) Amphimalus
solstitialis L.


jelo im je redovito polukružno savijeno (zgrčeno, odatle naziv grčice) (SI. 3).
Grčice običnog hrušta imaju tri larvalna stadija, koje se međusobno može razlikovati
prema širini čahure glave. Ona kod Li prosječno iznosi 2,5 mm, kod Lu
4 mm, a kod Lm 6,5 mm. Odrasle larve pojedinih vrsta, razlikuju se po veličini,
dok inače izgledaju jednake. Međutim već s malim povećanjem (5—20 x) mogu
se uočiti razlike u građi analnog otvora te trbušne i leđne strane posljednjeg
segmenta (SI. 4 i 5). Grčice možemo naći u zemlji svake godine, a imaga tek
svake četvrte ili pete. Prema tome u praksi se najčešće susrećemo sa grčicama.
Da bismo i po grčicama mogli znati o kojoj se vrsti hrušta radi, donosimo tablicu
za njihovo razlikovanje. Tablica je načinjena po B u t o v i t s c h u-L e h-
n e r u, a fotografije i crteži poBrammanisu i Stančiću.