DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 44     <-- 44 -->        PDF

ročito važnu ulogu na plohi 2 zbog velikog priliva svjetla, budući da se kultura
na ovom dijelu nije još sklopila.


DISKUSIJA I ZAKLJUČCI


Na osnovu podataka sakupljenih u tekstu i tabelama mogu se učiniti slijedeća
završna razmatranja i konstatacije:


1. Pedološka istraživanja primjernih površina pokazala su da je na primjernoj
plohi 1 zastupljeno smeđe antropogeno tlo koje ima veoma povoljne
ekološke osobine. To je duboka u prirodnom stanju lakša ilovača, veoma porozna,
velikog kapaciteta za vodu, umjereno vodopropusna s optimalnim kapacitetom
za zrak. Ima velike zalihe ukupnog dušika i humusa i zadovoljavajući
nivo pristupačnog fosfora i kalija. Na osnovu navedenih svojstava proizlazi
da ovo tlo ima visok nivo plodnosti, odnosno veoma povoljan vodozračni
i hranidbeni režim. Na primjernoj plohi 2 zastupljeno je smeđe ilimerizirano
tlo na vapnovitom dolomitu. Ovo je srednje duboka ilovača povoljnih vodozračnih
prilika.
2. Uporedbom podataka o sadržaju hraniva u tlu i sadržaju hraniva u iglicama
smreke može se konstatirati dobro slaganje dobivenih vrijednosti. Viši
sadržaj ukupnog dušika i pristupačnog fosfora u tlu odrazio se je i u višim
koncentracijama u iglicama. Relativno velika zaliha dušika u tlu na primjernoj
površini 2 (8 t/ha) ne odgovara njegovim koncentracijama u iglicama. Ta
bi se pojava mogla pripisati sporijoj mineralizaciji dušika u tlu i većoj konkurenciji
travnjačke vegetacije. Sadržaj fosfora u tlu iznosi na primjernoj površini
1 oko 5 mg/100 g tla po Al-metodi i dovoljan je za izvanredno uspijevanje
mlade smrekove kulture u istraživanim ekološkim uslovima. Na primjernoj
plohi 2 utvrđeno je da fiziološki aktivnog fosfora po Al-metodi ima oko 14
kg/ha. Ta količina bila je dovoljna za postojeći rast kulture smreke. Kako iz
prednjih podataka proizlazi da bi se primjenom, dušičnih gnojiva na primjernoj
površini 2 mogao očekivati povećani rast i prirast, to bi postojeće zalihe
fosfora vjerojatno bile nedovoljne. Zbog toga bi pored primjene dušičnih gnojiva
bilo potrebno dodavati i fosfor. Analize tla i iglica upućuju da je tlo u obe
primjerne površine kultura smreke dobro opskrbljena kalijem.
Za napomenuti je da je pristupačni P2O5 i K2O u tlu određen po Al-metodi.
Ova metoda kac i većina kemijskih metoda nije kod nas u šumarstvu općenito
ispitana. U konkretnom slučaju ova je metoda zadovoljila.


Veoma zanimljiv podatak predstavljaju vrijednosti reakcije tla na primjernim
površinama. U postojećim edafskim uslovima reakcija tla se nije nepovoljno
odrazila na izvanredan rast smreke (ploha 1), premda je ona viša od
one koja se smatra optimalnom za običnu smreku (M. Gračanin 1947.).


3. Dobiveni rezultati u pogledu uspijevanja istraživane kulture pokazuju
da ona u veoma povoljnim edafskim i postojećim ekološkim prilikama može
postići u starosti od 8 + 3 godina prosječnu visinu od oko 2,8 m i proizvesti
oko 16 t ukupne suhe tvari. Analiza dosadašnjeg razvoja istraživane kulture
nas upućuje da na istraživanom i sličnim staništima obična smreka može dobro
uspijevati, pri čemu se primjenom odgovarajućih agrotehničkih mjera može
u znatnoj mjeri utjecati na povećanje prirasta.