DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 41     <-- 41 -->        PDF

ßorfl///}o fisef/´e*°


mm
2 ff´Ofl


fZoo


/OOO


/


geo


/


600


/ /


/ /


/ /


loo


/ /


/ /


200 -/ **´


r— T~ i i n 1 —i
/SSS. /959, /960. /SS/. /$62. /.963. /964. #65. $oe/.


fa/no
cm ,,


&"of*


250


2öcy


/50


-— P/oho i
- — ß/oha 2


/9S9. /960. /96/. /S62. /96b /St*. /265. LOC/.


Grafikon 1. Tok prirašćivanja površine presjeka na 0,3 m od tla stabala sa srednjim
promjerom
Grafikon 2. Tcik prirašćivanja visine stabala sa srednjim promjerom