DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 40     <-- 40 -->        PDF

analize izvršili s namjerom da precizno utvrdimo razlike u uspijevanju smreke
koje se po našem mišljenju imaju pripisati razlikama u nivcu plodnosti tla.
Neke od dobivenih rezultata donosimo u tabeli 8.


Tabela 8
NEKI ELEMENTI RASTA I PRIRASTA OBIČNE SMREKE


Prosječna Prosječni viUkupna
Ukupna
Oznaka visina sinski prirast Zapremina svježa suha
plohe stabala u 1965. deblovine tvar tvar
em cm m3/ha kg /ha kg/ha


Ploha 1 279,5 57,6 12,41 38.386 15.821


Ploha 2 159,3 33,1 2,88 14.524 5.959


Navedeni nam podaci jasno prikazuju da je prosječna visina obične smreke,
te prosječni visinski prirast posljednje vegetacijske periode skoro dvostruko
veći na plohi 1 u uporedbi sa biljkama na plohi 2. Zapremina deblovine po
jedinici površine čak je oko četiri puta veća na prvoj plohi, dok količina svježe,
odnosno suhe tvari premašuje one količine na plohi 2 za oko 2,5 puta. Kao ilustracija
razlika u intenzitetu debljinskog i visinskog rasta smreke na istraživanim
plohama mogu nam poslužiti i podaci o dinamici rasta površine presjeka
stabala sa srednjim promjerom na 0,3 od tla, te podaci o intenzitetu visinskog
rasta istih stabala (grafikon 1 i 2). Iz grafikona jasno proizlazi da su promatrane
veličine kod podizanja kulture bile podjednake na istraživanim plohama,
a narednih godina došlo je do razlika koje se konstantno povećavaju.
Zanimljiv podatak predstavlja i činjenica da su se razlike najprije očitovale u
visinskom, a znatno kasnije u pogledu debljinskog prirašćivanja.


Na temelju podataka o količinama proizvedene suhe tvari po jedinici
površine (tabela 8), zastupljenosti pojedinih dijelova drveta u njoj (tabela 9),
te podataka o sadržaju mineralnih hraniva (tabela 10), obračunali smo bilans
glavnih biogenih elemenata na istraživanim plohama (tabela 11).


i


Tabela 9´


PODACI O ZASTUPLJENOSTI POJEDINIH DIJELOVA DRVA
U CJELOKUPNOJ MASI


Oznaka Količina suhe tvari (105°C) po pojedinim dijelovima drveta
plohe u */o od cjelokupne mase
Jedno- Više- Jedno- Višegodišnji
godišnje godišnje godišnji dijelovi Koiglice
iglice izbojci krošnje Deblo rijen


Ploha 1 12,1 14,4 5,1 14,2 31,4 22,8
Ploha 2 11,6 17,7 5,9 17,1 25,9 21,6


222