DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Kapacitet i stanje zasićenosti adsorpcijskcg kompleks
a tl a razlikuje se u istraživanim tlima (tabela 4). Smeđe ilimerizirano
tlo ima srednju zasićenost adsorpcijskog kompleksa, dok je smeđe antropogeno
tlo izrazito zasićeno bazama. Suma za zamjenu sposobnih baza kod smeđeg
antropogenog tla nekoliko je puta veća nego kod smeđeg ilimeriziranog tla.


Humus i hraniva u tlu. Prema sadržaju humusa (tabela 4 i 5) možemo
smeđe ilimerizirano tlo smatrati srednje humoznim, a smeđe antropogeno
humoznim do jako humoznim. Ovdje treba napomenuti da vjerojatno jedan
dio ugljika preračunat na humus u profilu 1 pripada česticama drvenog
ugljena na što upućuje i neuobičajeno širok C:N odnos u ovom profilu. Oba
istraživana profila pokazuju velike zalihe ukupnog dušika. U pogledu sadržaja
fosfora i kalija analizirani profili pokazuju dobru opskrbljenost istraživanog
tla kalijem te izvjesnu deficitarnost smeđeg ilimeriziranog tla fosforom.
Podaci o lako rastvorivim solima tla i humusnim tvarima pokazuju, kao i mnogi
napred navedeni podaci, da se još uvijek jako osjećaju posljedice unošenja
drvenog ugljena u tlo. Podaci za profil 2 i naročito za profil 1 pokazuju da su
ova tla veoma bogata vodotopivim spojevima.


Korjenov sistem prema podacima u tabeli 6 po masi je znatno razvijeniji
u smeđem antropogenom tlu nego u smeđem ilimeriziranom tlu. Na
osnovu ukupne dužine i zastupljenosti pojedinih kategorija korijenja zaključujemo
da u smeđem antropogenom tlu korjenov sistem obične smreke ima povoljnije
uslove za razvoj, intenzivnije raste i intenzivnije prorašćuje masu tla,
te znatnije utječe na fiziografske osobine tla nego u smeđem ilimeriziranom tlu.


2 Rezultati folijarne analize


Da bismo dobili potpuniju i precizniju sliku o stanju mineralne ishrane
istraživane kulture pored istraživanja tla proveli smo i analitička istraživanja
jednogodišnjih iglica smreke opisanim metodama. Rezultati tih istraživanja
izneseni su u tabeli 7.


Tabela 7
SADRŽAJ MINERALNIH HRANIVA U IGLICAMA OBIČNE SMREKE


OznakaplcheTežina
100
iglicag
Sadržaj mineralnih
hraniva u jednogod.
iglicama % suhe tvariN PL´OÖ K2O CaO
Odnos
N/P
Sadržaj mineralnih hraniva
u 100 iglica u mg
N P2Os K2O CaO
_
Ploha 1 0.33 1.52 0.53 0.72 0.70 6.6 5.0 1.7 2.4 2.3
Ploha 2 0.21 1.31 0.43 0.70 0.80 6.9 2.8 0.9 1.5 1.7


Iz podataka o koncentracijama mineralnih hraniva jasno se uočava da su
koncentracije N i P2O5 više u iglicama smreke sa plohe 1. Koncentracija K2O
je podjednaka, dok je koncentracija CaO čak niža kod biljaka na plohi 1. Da
dobijemo sliku o tome kakvo značenje imaju naši rezultati poslužit ćemo se
nekim podacima iz literature. Tako prema istraživanjima T a m m-a (1956) i
Strebel-a (1960) kod sadržaja dušika u jednogodišnjim iglicama od 1,3%