DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Smeđe antropogeno tlo, profil 1, ploha 1.0—21 cm crno-siva mrvičaste strukture, porozna, praškasto glinasta
ilovača prorasla korijenjem travnjačke vegetacije. Prelazi
izrazito u

21—42 žutosmeđu laku glinu slabo izražene strukture prošarane
crno sivim proslojcima u kojima ima čestica drvenog ugljena.
Prelazi izrazito u sloj

42—-60 tamnosive praskaste gline orašaste strukture u kojoj ima
primjesa drvenog ugljena. Prelazi izrazito u
(B)A3 60—80 cm
svježem stanju žuto smeđu praškasto glinastu ilovaču krup


no orašaste strukture. Prelazi u B horizont koji na dubini


od 110 cm leži na matičnoj stijeni,


b) Neka fizikalna i kemijska svojstva tla


Tekstura . Po mehaničkom sastavu (tabela 1) u prepariranom stanju
ova su tla pretežno lake gline i glinaste ilovače. Ističe se visok sadržaj koloidnih
čestica u B horizontu profila 2. U prirodnom stanju ova tla, izuzev B horizont
profila 2, spadaju u lakše ilovače.


Retencioni kapacitet tla za vodu je velik na obje istraživane površine.
Tlo u plohi 2 je porozno, dok je u plohi 1 vrlo porozno. Kapacitet za
zrak u profilu smeđeg antropogenog tla je optimalan i povoljniji nego kod smeđeg
ilimeriziranog tla. U pogledu propusnosti za vodu i zbijenosti nema znatnijih
razlika između istraživanih tala. Ona su u vlažnom stanju rahla i u nižem
dijelu profila umjereno vodopropusna.


Struktura . Odnos pojedinih kategorija strukturnih agregata prikazan
je u tabeli 3. Karakteristično je da je u površinskom horizontu tala jako zastupljena
mrvičasta struktura i to podjednako u zrako suhom stanju, kao i kod
određivanja u vodi. Većina oštrobridnih orašastih agregata iz B horizonta smeđeg
ilimeriziranog tla pokazala se nestabilna u vodi.


Reakcija tla u profilu 2 je srednje do slabo kisela i kreće se od 5,7
do 6,8 pH (tabela 4). U profilu 1 samo je sloj tla od 0—10 cm slabo kiseo, dok
niži slojevi tla imaju neutralnu do slabo alkalnu reakciju. S obzirom na pufernu
sposobnost (tabela 4) oba tla možemo smatrati srednje pufernim.


Tabela 1


MEHANIČKI SASTAV TLA


Oc l r e đ i . v a n o u
Broj
profila
Dubina
u
cm
0.4
2,0—
0,2
n Na
0,2—
0,02
pirofosfatu
0,02—
0,002
0,002
H2O
0,002 Ss Teksturna oznaka Hy o/o
2
0—8
10—18
20—35
40—60
1,0
0,4
0,4
0,2
28,2
35,8
27,1
18,5
41.3
41,5
47,7
31,8
29,5
22,3
24.7
49,5
4,5
7,6
7,5
15,9
85
66
70
68
Laka glina
Glinasta ilovača
Prašk. glinasta ilovača
Teška glina
10,6
3,7
3,9
8,0
0—10 6,7 42,6 28,5 22,3 6.9 69 Glinasta ilovača 14,3
1
11—20
21—30
31—40
41—60
60—80
3,3
1,9
1,3
3,2
0.6
26,6
22,1
28,1
13.4
24.5
48.9
44,4
39.4
60,3
50,6
21,2
31,6
31,2
23,0
24,3
7,8
7.8
7,5
10,4
8,6
63
75
76
55
65
Prašk. glinastaLaka glina
Laka glina
Prašk. glinastaPrašk. glinasta
ilovača
ilovača
ilovača
18,0
12,2
16,9
13.5
6,1
217