DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 33     <-- 33 -->        PDF

postavili smo kao zadatak istraživanja detaljno proučavanje pedoloških i biljno
hranidbenih prilika. Odmah navodimo, kako je i samo rekognosciranje terena
pokazalo, tamo gdje je unutar istraživane kulture na manjim površinama
zemljišta paljen drveni ugalj, da je upravo tu smreka najbolje uspijevala. U
konkretnom slučaju radi se o tome da je plodnost tla u istraživanoj kulturi
različita i da se to veoma jasno odražava na uspijevanje kulture. Nije kod toga
bitno što je do razlika u plodnosti tla došlo paljenjem ugljena na njegovoj
površini, jer se slični efekti u povećanju plodnosti tla mogu postići i primjenom
agrotehničkih mjera (obrada i gnojidba tla).


Radi izvršenja postavljenog zadatka istraživanja položili smo u istraživanoj
kulturi 2 plohe i to plohu broj 1 u dijelu gdje smreka najbolje uspijeva i
plohu broj 2 gdje smreka prosječno uspijeva. Na svakoj plohi otvoren je jedan
glavni i 2 pomoćna profila tla, te izvršena genetsko morfološka analiza tla. Iz
glavnih profila uzeto je 20 pojedinačnih uzoraka za određivanje fizikalnih i


SI. 2. Izgled kulture obične smreke na primjernoj plohi 2


kemijskih osobina tla. Posebno su uzeti pojedinačni uzorci u slojevima od 10
cm za obračun količina hraniva do dubine od 60 cm. Rutinske analize uzoraka
tla izvršene su po metodama opisanim u priručniku A. Škorića (1961). Strukturna
agregatna analiza tla izvršena je po metodi Savinova (1959), modificirana
s obzirom na gustoću raspoloživih sita. Konfiguracija, dužina i gustoća
ukorijenjavanja ocijenjena je uzimanjem i analizom monolita tla, veličine
25 x 25 x 25 cm na rubu krošanja srednjih stabalaca. Analizirana su po dva
monolita sa tri stabla na svakoj plohi. Količina vodorastvorljivih humusnih i
mineralnih materija određena je po metodi M. Gračanina (1950).


Za utvrđivanje stanja mineralne ishrane istraživane kulture sabrali smo
na svakoj plohi iglice sa 30 stabala i sačinili 3 prosječna uzorka. U tu svrhu