DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Na osnovu vlastitih istraživanja može se pretpostaviti da ovdje prirodnu vegetaciju
čini neutrofilna montanska šuma obične bukve (Fagetum croaticum montanum
Horvat). Stara bukova šuma je posječena oko 1925. godine i tada je na
dijelovima istraživane površine paljen ugljen. Do podizanja smrekove kulture
ove su površine iskorištavane kao sjenokoše.


Naša su istraživanja vršena u kasnu jesen 1965. godine.


SI. 1. Izgled kulture obične smreke na primjernoj plohi 1


ZADATAK ISTRAŽIVANJA I METODE RADA


Kod rekognosciranja istraživane kulture konstatirane su okularno velike
razlike u izgledu i dimenzijama stabalaca pojedinih dijelova kulture. Kako se
te razlike nalaze na maloj površini zemljišta koje ima jednolike ektomorfološke
osobine moglo se pretpostaviti da su pokazane razlike u uspijevanju kulture
posljedica jedino različitih edafskih prilika, tim prije jer je kultura podignuta
u isto vrijeme i istim sadnim materijalom. Polazeći od navedene pretpostavke