DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 31     <-- 31 -->        PDF

UTJECAJ PLODNOSTI TLA NA RAST OBIČNE SMREKE
U KULTURI »VRELO« KOD JASTREBARSKOG


Mr ing. NIKOLA KOMLENOVIC
Mr ing. JAKOB MARTINOViC


UVOD


U prigorskim šumama kod Jastrebarskog na domeni Jugoslavenskog instituta
za četinjače unatrag nekoliko godina intenzivnije se radi na podizanju
kultura četinjača pretežno u zoni bukovih šuma. Ovi su radovi u uskoj vezi sa
osnovnim zadacima Instituta na planu istraživanja i unapređenja proizvodnje
četinjača u našoj zemlji. Smatra se (Savezna privredna komora Jugoslavije
1965) da kod nas postoje objektivne mogućnosti za podizanje proizvodnosti i
ekonomske vrijednosti šumskog fonda introdukcijom četinjača u postojeće listopadne
šume. Primjenom ovih mjera očekuje se u fizičkim pokazateljima
povećanje proizvodnje drveta za cea 8 mil. m3 godišnje na površini od 4 mil. ha.


Podignute kulture četinjača na području Jastrebarskog objekt su naših
svestranih istraživanja od kojih zajedno sa istraživanjima na drugim područjima
očekujemo temeljne podatke o stvarnim mogućnostima očetinjavanja nekih
naših šuma.


U ovom radu bit će prikazani rezultati naših istraživanja u kulturi obične
smreke »Vrelo«. Nasad je podignut u jesen 1957. godine sadnjom 4.500/ha sadnica
obične smreke starih 2 + 1 godinu. Ova kultura predstavlja karakterističan
primjer kako edafske prilike utječu na uspijevanje obične smreke. Naša se
istraživanja odnose na rast, stanje mineralne ishrane i pedološke prilike istraživane
kulture. Istraživanja u ovom smislu kod nas nisu vršena.


Istraživana kultura se nalazi na ogranku Plešivice na 500 do 550 m nadmorske
visine, sjeverozapadne ekspozicije. Najbliža meteorološka stanica Jastrebarsko
udaljena je 10 km i nalazi se na nadmorskoj visini od 130 m. Srednja
godišnja temperatura zraka (za period 1948—1960) kreće se oko 10,4° C i
to u zimskim mjesecima oko 1,2´° C, proljetnim 10,3" C, ljetnim 19,1° C i jesenskim
10,8° C. Višegodišnji prosjek oborina iznosi 947 mm od čega otpada na zimu
189 mm, na proljeće 204 mm, ljeto 280 mm i jesen 274 mm.


Geološku građu čine trijaske naslage vapnovitog dolomita (Kranjec 1965).
Matična stijena je jako ispucani dolomit, prošaran kalcitnim žilicama. Trošenjem
se osipa u dolomitni pijesak i šljunak.


Tip tla je ilimerizirano smeđe tlo na vapnovitom dolomitu. Područje u kojem
se nalazi istraživana kultura obične smreke nije fitocenološki istraživano.


* Zahvaljujemo se Republičkom fondu za naučni rad, čijom su pomoći ova
istraživanja vršena.