DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1966 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA I
DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 90. OŽUJAK—TRAVANJ 3—4 GODINA 1966.


INTERPOLIRANE ŠURICEVE JEDNOULAZNE TABLICE
ZA JELU-SMREKU I BUKVU


ANKICA PRANJIC, đipl. inž. šumarstva
(Izrađeno u Zavodu za dendrometriju. Šumarski fakultet Zagreb)


1. Šumarska se praksa u svijetu sve više koristi jednoulaznim tablicam?
vtarifarna« kod određivanja drvne mase i volumnog prirasta sastojina. Kod
nas se u tu svrhu opsežno koriste Surićeve jednoulazne tablice. Pokazalo se
da ove tablice, zbog premalenog broja boniteta, daju značajnu grešku. Ova
greška dolazi naročito do izražaja kod obračuna drvne mase onih sastojina,
koje se po svojim visinama nalaze tačno između pojedinih Surićevih tarifnih
nizova. Konstrukcijom interpoliranih Surićevih tablica, navedeni nedostatak
je donekle umanjen.
2. Pored uobičajenih veličina, promjera (di,s), visina (h), oblikovisina (hf)
i drvnih masa (v), interpolirane Surićeve tablice sadrže i iznose derivacija
tarifnih linija (dv/dd) kao i relativne vrijednosti derivacija (c). Ovi nam iznosi
omogućuju obračun prirasta odnosno postotka prirasta drvne mase sastojine
po metodi tarifnih diferenca (Meyer H. A.).
Volumni prirast jednoga stabla (iv), po metodi tarifnih diferenca jedmk
je produktu derivacije tarifne linije (dv/dd) i godišnjeg debljinskog prirasta
(iđ).


dv
iv = — iđ 1
dd


Derivacija tarifne linije (dv/dd) označuje prirast drvne mase i kore po
jedinici promjera, odnosno volumni prirast stabla, koji odgovara povećanju
promjera za 1 cm. Izrazimo li volumni prirast po jedinici promjera u postocima
(c. 100) i pomnožimo s godišnjim debljinskim prirastom (iđ), dobit ćemo
postotak volumnog prirasta (iv%).


dv/dd


c = 2


v


iv ´% = c iđ 100 3


Metoda tarifnih diferenca zanemaruje dio prirasta, koji se javlja kao
posljedica pomaka tarifne linije drvne mase; zbog toga su i izrađene ove


185