DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1966 str. 67     <-- 67 -->        PDF

IZBOR SVOJSTAVA ZA DETEKCIJU GENOFONDA


Kompletno upoznavanje, specifikacija svih alela ili genotipova, genetske kompozicije
jedne populacije ne može se provesti. Dapače i pod pretpostavkom da se svi
lokusi mogu identificirati i da je utvrđeno koliko postoji lokusa, kompletan popis
frekvencija alela jedne određene populacije bio bi tako velik da bi izgubio svaku
svrhu. Na genotipskom nivou je broj potencijalnih diploidnih kombinacija tako velik
da je također nemoguće načinili cjelokupni iskaz frekvencija. Genofond i sistem
genotipskih frekvencija je zato obično opisan samo s obzirom na jedan ili nekoliko
lokusa s ograničenim brojem alela (Lerne r 1958). Takav se opis daje na temelju
ovisnosti s fenotipskim izražajem karaktera s kojima su genetski vezani. Za metrička
svojstva, kakva je većina ovih koja imaju ekonomsku važnost (Gustafsso n 1963),
populacija se mora opisati u izrazima srednjih vrijednosti, varijanci i eventualno
drugih statističkih termina. Distribucija fenotipskih vrijednosti ovih karaktera obično
je kontinuirana, bez izdvajanja u posebne klase, što je karakteristično svojstvima koje
se temelje na gsnetskim razlikama u pojedinačnim lokusima. Ako, dakle, potertamo
kontinuiranu distribuciju fenotipskog svojstva, onda smo opisali i jednu diskretnu
genetsku cjelinu (Lerne r 1958).


Za izbor svojstava po fenotipskom izražaju kojega ćemo proučavati i upoznati
genofonde populacija jedne vrste značajni su slijedeći kriteriji:


— genetska (nasljedna) vezanost
— ekonomski značaj
Genetska vezanost, tj. stupanj nasljednosti jedan je od najvažnijih podataka jer
izražava realnost fenotiskih vrijednosti. Stupanj nasljednosti specificira dio totalne
varijabilnosti koja se može pripisati genetskim uzrocima (Lush 1937). S opadanjem
nasljednosti okolina ima sve veći utjecaj na ispoljavanje i variranje svojstva. Genofond
prirodnih populacija može se dakle proučiti prvenstveno na osnovi fenotipskog
izražaja onih svojstava koja su visokog stupnja nasljednosti. Stupanj nasljednosti
svojstava određuje se iz regresije roditelj-potomstvo, iz sib-analiza, zatim iz
dobro postavljenih testova provenijencija i klonskih testova te utvrđivanjem odnosa
genetske i fenotipske varijance (Lern er 1958; Falcone r 1960; Tod a 1963; H a ttemer
1963).


Svrsishodno je i proučavanje nasljednog bogatstva prirodnih šuma na osnovi
fenotipskog izražaja onih genetskih vezanih svojstava koja imaju ekonomski značaj.
Ipak. genetska varijabilnost mnogih vrsta često se u prošlosti izučavala samo s botaničko-
sistematskog stanovišta na temelju razlika u taksonomskim obilježjima koja
u većim slučaja nemaju ekonomsko značenje. Usprkos tome, te studije smatramo kao
veoma značajne i to iz slijedećih razloga: taksonomska obilježja su u većini slučaja
genetski usko vezana svojstva, korelirana često i s ostalim u prvom redu morfološkim
karakteristikama od kojih mnoge, kao npr. oblik stabla, grananje, kora i td. imaju
prevorazrednu ekonomsku važnost. Zato rase, izdvojene po taksonomskim karakteristikama
predstavljaju najčešće i rase s ekonomskoga, šumsko-gospodarskog stanovišta.


Svakako da je genofond ipak svrsishodnije proučavati na osnovi svojstava koja
imaju ekonomsku važnost. Schreine r (1958) daje slijedeći redoslijed takvih, genetskih
vezanih svojstava:


1) mala količina grana, eliminiranje napuklina, nastalih pod utjecajem mraza,
eliminiranje spavajućih pupova, eliminiranje usukanosti žice, mali kut uvijanja flbrila,
dužina vlakanaca, druge anatomske karakteristike;


2) oblik stabla, punodrvnost, debljina grana, ugao grananja, uzročnici deformacije
stabla;


3) visinski rast, debljinski rast, razmak između nodija ili grana, specifična težina
drva. reakcijsko drvo, kemijski sastav drva, mehanička svojstva drva. Redni brojevi
označuju:


1 — vrlo visok stupanj genetske kontrole,


2 — visok stupanj genetske kontrole, te


3 — osrednji stupanj genetske kontrole.


Iz gornjega redoslijeda izostavljeno je nekoliko važnih karaktera fiziološke prirode
koji su podvrgnuti srednjem do visokom stupnju genetske kontrole. Takvi su:
otpornost prema bolestima, ožiljavanje iz reznica, podnošenje presađivanja.


Međutim, ne treba zaboraviti da mi danas još ne možemo predvidjeti ekonomsku
važnost mnogih svojstava u budućnosti. Tako npr. u budućnosti mogu biti tra


65