DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1966 str. 51     <-- 51 -->        PDF

VARIJACIJE DUŽINE DRVNIH VLAKANACA UNUTAR POPULACIJE
KOD STABALA BELE VRBE (Salix alba L.)*
(Priloženi referat)


JOVAN MUTiBARlC


Zavod za topole — Novi Sad
Yugoslavia


Deficitarnost četinarskog drva s jedne strane odnosno dobra svojstva drva
mekih lišćara s druge strane ističu drvo topola i vrba kao prvorazrednu sirovinu
u svim vidovima prerađivačke delatnosti.


Naročito velik značaj imaju meki lišćari u hemijskoj preradi drva jer
potrebe za papirom rastu svakim danom, tako da će se porast njegove potrošnje
u našoj zemlji do 1970. godine povećati 2,5 puta.


Drvo topola više je ispitivano nego drvo vrbe, ali, kako naša ispitivanja
pokazuju, to drvo je po svojim osobinama skoro identično drvu topola što je
i razumljivo jer po botaničkoj klasifikaciji oba roda pripadaju familiji
Salicaceae.


Kako Einspahr (1964) navodi, duža vlakna negativno utječu na formiranje
lista mada daju veći poprečni presek i bolje raspoređuju primljena naprezanja.
Povećanje dužine drvnih vlakana je obično popraćeno s povišenjem otpornosti
na pritisak i zatezanje kao i u nešto neznatnijem povećanju otpornosti na
cepanje papira. Zbog toga se sugerira da dužina vlakana bude prvi kriterij za
izbor roditeljskih stabala u oplemenjivanju drveća, odnosno dužina drvnih
vlakana je mnogo značajniji parametar, indikator, u selekciji kvaliteta drveta,
debljina zida drvnih vlakana je po rangu druga, a širina pak vlakana je na
poslednjem mestu.


Materijal za ispitivanje: Iz poplavnog područja Dunava u Šumskoj sekciji
Bački Monoštor (okolina Sombora) u gospodarskoj jedinici »Adica« izabrano
je pet mcdelnih stabala bele vrbe (Salix alba L.) koja se po svojim spoljnim
morfološkim karakteristikama mogu klasificirati kao »plus stabla«.


Osnovni taksacioni podaci izabranih stabala jesu:


Tabela 1.


Redni Starost, Prsni Drvna masa
broj godina Visina prečnik stabla
Serial
number
Age,
years
Height
m
D. b. h.
cm
Tree volume
m"
1 46 29,8 50,5 2,835
2 40 31,3 47,5 2,888
3 40 30,1 51,0 2,863
4 42 31,1 52,0 3,354
5 43 30,3 56,5 3,337


* Rad finansiran iz sredstava Saveznog fonda za naučni rad.