DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1966 str. 40     <-- 40 -->        PDF

za debljinu grana upotrebljava se i za ocjenu specifične težine drva (Tabela 2). Bodovanje
volumena dobije se iz odnosa drvna masa plus stabla prema prosjeku drvne
mase komparativnih stabala. Svaki deseti dio viška od 1.0 drvne mase stabla boduje
se jednim bodom. Budući da na promjer debla više utječu faktori okoline nego visina
stabla, kod odabiranja i ocjene daje se posebni prid na najviša stabla koja
imaju najbolji oblik debla kada je produkcija mase plus stabala ista. (Slika 3—5).
Debljina grana procjenjuje se u odnosu na starost stabla, promjer debla, dužinu
grana, količinu iglica na stablu kao i na gustoću sastojine te bonitet staništa. Boduje
se i broj grana u pršljenu koje obilježje je izgleda pod većom genetskom kontrolom
nego debljina grana. U vezi s kutom insercije grana istraživanja su pokazala
kod običnog bora da se vrijednost heritabilnosti kreće između 14 i 96 posto.


Nominalna specifična težina drva običnog bora i obične smrče varira unutar
širokih granica. Na osnovi toga dobitak na drvnoj tvari može biti i do 5C°/o. Kolebanja
nominalne specifične težine uzrokovana su u velikoj mjeri promjenama faktora
okoline. Izgleda da je najvažniji faktor okoline obrast sastojine koji se indirektno
može mjeriti širinom godova. Slijedeći važan vanjski faktor ie temperatura.
Slika 6 prikazuje izmjerene nominalne specifične težine predloženih plus stabala
U pravilu odabiru se za plus stabla samo ona kojih odnosna nominalna specifična
težina prelazi 100.


Kod izbora plus stabala sve veća pažnja pridaje se kapacitetu produkcije sjemena
i kvaliteti sjemena.


Ocjena izvjesnih kompleksnih karakteristika ie teška i nesigurna, a to je naročito
slučaj kada se odabiranje s obzirom na različita svojstva vrši istovremeno.
Odabiranje je nadalje komplicirano uslijed negativnih genetskih korelacija između
dvije ili više karakteristika. Otuda je sistem bodovania s obzirom na produkciju
drvne mase i izgled grana primjenjivan samo kao putokaz kako bi se odredio stupnj
odbacivanja. Možda se pouzdanija ocjena svakog kompleksnog svojstva, a primarno
kao cjelina kompleksnih svojstava, može dobiti od kovarijance i multivarijantnih
analiza fenotipskih podataka dobivenih od plus stabala te od izvjesnog broja
susjednih stabala. Daljnji korak prema poboljšanju utjecaia selekcije i uspjehu selekcije
je izrada indeksa za izvjestan broj osnovnih populacija unutar svake vrsto.
Drugi način kontrole pojedinačnih stabala su klonski testovi i testovi jedan roditelj
— potomstvo. Najvažnija kontrola plus stabala je testiranje potomstva.


Kod izbora sastojina za selekciju plus stabala treba se koncentrirati na sjemenske
sastojine ili na područja predviđena za proizvodnju sjemena koja se sastoje od
plus sastojina i skoro plus sastojina kao i na sredniodobne sastojine koje su u odnosu
na starost i stanište dobro razvijene te pokazuju naročito dobar vanjski izgled.


Slike 7 i 8 prikazuju unošenje u popis plus stabala.


REFERENCES


A n d e r s s o n, E., 1948: The association of forest tree breeding. The branch station


at Brunsberg, Sweden. — Sv. Papperstidn., 51:13—18, 33—37, and 61—63.
Anderss o n, E. 1958: Den skogliga froodlingsverksamheten i Norrland. (The work
with forest tree seed orchards in Norrland.) — Norrl. Skogsv. förb. Tidskr.,
135—161.
Ander s son, E., 1960: Fröplantager i skogsforukets tjänst. (Seed orchards in Swe


dish forestry.) — K. Skogs- o. Lantbr Akad. Tidskr., 99:65—87. (With an Englisn


summary.)
Andersson , 1962: Die Fichtenzüchtung in Schweden. — Sv. Papperstidn,
65:44—55.
Andersson , E., 1963: Seed stands and seed orchards in the breeding of conifers.


— FAO, Proc. World Cons. For. Gen. Tree Impr., II: 8/1 i-vii, 1—18.
Andersson , E., 1965: Cone and seed studies in Norway spruce (Picea abies) (LI
Karst.). — Stud. For. Suec, 23:1—214, and Appendix Tables I — XL I.
Arnborg , T., 1960: Tree breeding in Swedish forestry. — Stockholm.
Arnborg , T. and H a d d e r s, G., 1957: Studies of some forestry qualities in clones


of Pinus silvestris. — Acta Horti Gotoburgensis, XXI: 125—157.
Arnborg, T. and Johnsson, H., 1963: The Swedish forest tree breeding association.
— Uppsala.
Bj ör km an, E., 1963: Breeding for resistance to disease in forest trees. — Unasylva
1964, 18: 71—81.


:in