DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1966 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVADRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


fiOrsiSTE 90. SIJEČANJ—VELJAČA GODINA 1966.


MEETING OF MEMBERS OF SECTION 22 OF THE INTERNATIONAL
UNION OF FOREST RESEARCH ORGANISATIONS IN YUGOSLAVIA


It gives me great pleasure to contribute a brief introduction to this special
issue of »Šumarski List« which contains the papers persented by members of
Section 22 of I.U.F.R.O. during the meeting held in Yugoslavia from 13th to
17th September, 1965.


The meeting was notable in many ways, first and foremost for the warm
hospitality extended to us by foresters in Yugoslavia, notably Mr. Mirko Sučević,
Chief of the Forest Service and members of his staff, by the members
of the Faculty of Forestry in Zagreb, and the Directors and staff of the two
forest research institutes in Yugoslavia. The Secretary of the meeting was
Professor Mirko Vidaković and a special word of thanks is due to him for
his fine work on behalf of Section 22 of I.U.F.R.O.


Those who attended the meeting were able to see some of the forest
genetics and tree breeding research being done in Yugoslavia and to gain a
good impression of the fine forests of that country which are of the greatest
importance to Yugoslavia and also, through the medium of provenance and
forest genetics research and tree breeding, to many other countries.


The subjects discussed during the working sessions in Zagreb included the
selection of plus trees, the preservation of the gene pool in natural stands and
the production and significance within and between species hybrids. The
discussions were notable for the free and lively exchange of views between
forest geneticists and tree breeders from seventeen countries.


It remains for me to thank our Yugoslav hosts most warmly for all their
work for us and to wish Yugoslav foresters and research workers good success
in their own work.


J. D. Matthews
Leader, Section 22 of I.U.F.R.O
SAVJETOVANJE ČLANOVA SEKCIJE 22 MEĐUNARODNE UNIJE


ŠUMARSKIH ISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA U JUGOSLAVIJI


Čini mi veliko zadovoljstvo da napišem kratki uvod za posebni svezak
»Šumarskog lista«. Taj svezak donosi radove koje su podnijeli članovi Sekcije
22 I.U.F.R.O.-ia za vrijeme savjetovanja, održanog u Jugoslaviji od 13. do 17.
rujna 1965. godine.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1966 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Savjetovanje je bilo značajno iz više razloga, no najviše zbog srdačnog
gostoprimstva koje su nam iskazali šumari u Jugoslaviji, a napose g. Mirko
Sučević, šef šumarske službe i članovi njegove uprave, članovi Šumarskog
fakulteta u Zagrebu te direktori i osoblje dvaju instituta za šumarska istraživanja
u Jugoslaviji. Sekretar savjetovanja bio je prof. Mirko Vidaković. Njemu
moramo iskazati naročitu zahvalnost za izvanredan rad u korist Sekcije 22
Međunarodne unije šumarskih istraživačkih organizacija.


Svi koji su prisustvovali savjetovanju mogli su vidjeti jedan dio istraživačkog
rada koji se vrši na području šumarske genetike i oplemenjivanja
drveća u Jugoslaviji. Stekli smo dobar dojam o kvalitetnim šumama te zemlje
koje su od najveće važnosti za Jugoslaviju, a također i za mnoge druge zemlje
putem istraživanja provenijencija, šumarske genetike i oplemenjivanja drveća.


Teme o kojima se raspravljalo za vrijeme radnih zasjedanja u Zagrebu
obuhvatile su selekciju plus stabala, sačuvanje genofonda prirodnih šuma te
proizvodnju i značenje unutarvrsnih i međuvrsnih hibrida. Diskusije su bile
značajne zbog slobodne i živahne razmjene gledišta među šumarskim genetičarima
i oplemenjivačima drveća iz sedamnaest zemalja.


Preostaje mi da se najsrdačnije zahvalim našim jugoslavenskim domaćinima
za sve ono što su za nas učinili te želim jugoslavenskim šumarima i istraživačima
pun uspjeh u njihovom radu.


J.
D. Matthews
šef Sekcije 22
Međunarodne
unije šumarskih
istraživačkih organizacija