DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Suradnja sa Jugoslavenskim centrom za poljoprivredu i šumarstvo i šumsko


privrednim organizacijama


Sa Jugoslavenskim centrom za poljoprivredu i šumarstvo bila je suradnja
oko organizacije raznih seminara na terenu kao i u novčanoj ispomoći Institutu
kod osnivanja privredno demonstracionih ogleda na osnivanju sjemenskih
plantaža i proizvodnji sadnog materijala. Zajednička suradnja ogledala
se je i u davanju određene stručne pomoći i nadzora kod podizanja demonstracionih
ogleda na područjima Šumskih gospodarstava Bled, Črnomelj, Karlovac,
Kraljevo, Maglaj, Sisak, SI. Požega, Titovo Uzice i Varaždin; te kontrole
rasadničke proizvodnje u rasadnicima Črnomelj, Kraljevo, Maglaj, Mengeš,
Titovo Uzice i Varaždin.


Suradnja sa šumsko privrednim organizacijama sastoji se u:podizanju sjemenskih plantaža (izradi osnova, davanju stručne pomoci,
odabiranju plus stabala, cijepljenju i dr.);
— podizanju plantaža i intenzivnih kultura četinjača (rekognosciranju terena,
ispitivanju tla, izboru površina i vrsta, izradi metodologije kod
osnivanja ogleda, praćenju i pružanju stručne pomoći i dr.);uzgoju sadnog materijala četinjača (izboru rasadnika, razradi plana,
unutrašnjem rasporedu rasadnika, pregledu zdravstvenog stanja rasadnika
i dr.); kao i uzgoju sadnog materijala četinjača za potrebe šumsko
privrednih organizacija u rasadniku u Jasrebarskom;
—. povremenom održavanju stručnih seminara i primanja rasadničara na
praksu;davanju stručne pomoći i vršenju nadzora nad centralnim šumskim rasadnicima
četinjača i proizvodnim ogledima plantaža četinjača na području
Jugoslavije.
Do sada su osnovane ili su u oisnivanju slijedeće sjemenske plantaže:na području Šumskog gospodarstva »Mojica Birta« Bjelovar 2 ha evropskog
ariša i 1 ha američkog borovca;

na području Šumskog gospodarstva Karlovac 1 ha evropskog ariša;

na području Šumskog gospodarstva Gospić 1,5 ha običnog bora i 1,5 ha
crnog bora i

na području Šumskog gospodarstva SI. Brod 1.5 ha običnog bora i 1,5
ha američkog borovca; ukupno 10 ha.
Plemke za proizvodnju cijepljenih biljaka uzete su sa plus stabala izlučenih
na području SR Hrvatske, Slovenije i BiH.
Od 1961. do 1965. godine održano je 8 seminara o rasadničkoj proizvodnji,
genetici i uzgoju na području SR Hrvatske, uz prisustvo od preko 250 stručnjaka
sa područja šumskih gospodarstava.


U 1965. godini naročito tijesna suradnja bila je sa šumskim gospodarstvima
Karlovac, Gospić, Ogulin, Delnice, Bjelovar, Kutina i SI. Požega.


Proizvodnja sjemenog i sadnog materijala u rasadniku Instituta


Osnovni zadatak rasadnika industrijskog tipa u Jastrebarskcm, u kojem se
vrše i razni pokusi, je proizvodnja kvalitetnih sadnica četinjača ubrzanog rasta
određene provenijencije za vlastite potrebe kao i za potrebe prakse uz primjenu
najsuvremenijih metoda uzgoja i zaštite sadnica kao i ispitivanja odgovarajuće
mehanizacije na bazi ekonomskih troškova proizvodnje.


570