DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Površ. God.
Vid uzgoja Vrsta drveća ogleda osnivaCilj
istraživanja


Lokalitet


ha nja


Poslovnim udruženjem šum. privrednih organizacija


inst. za čet. Intenzivna ob. smrča
1963 Ispitivanja najprikladnijih razmak


Jastrebarsko kultura ev. ariš
Volavje I«


jap. ariš


inst. za čet. Plantaža, int. ob. smrča 1963 Ekonomsko opravdanje plantaža
Jastrebarsko kultura i klas. redbi sa intenzivnim kulturama i
Volavje I« pošumljavanje pošumljavanjem na parapodzolu.


rnst. za čet. Plantaža ob. bor 1.5 1965 Utjecaj polj. međukultura na ob.
Jastrebarsko hova rentabilnost na parapodzolu
Ceglji«


. Gospić Plantaža, int. ob. smrča 4.5 1965 Ekonomsko opravdanje plantaža
Medak« kultura i klas. redbi sa int. kulturama i klasični
pošumljavanje mljavanjem na bujadičko vrištinsko


šum. gospodarstvima


. Kutina Intenzivna am. borovac 5 1963 Komparacija rasta i prirasta vrst


Bršljanica« kultura
sud. ariš ča na pseudogleju.
ob. bor
ob. smrča


. N. Gradiška Intenzivna am.
borovac 7 1963 Komparacija rasta i prirasta uz


Mašićko Brdo« kultura
sud. ariš nije razmake sadnje na pseudogleju
ob. bor
ob. smrča


sredstava Instituta


inst. za čet. Genetsko ev. ariš, hibr. ev. i 15 1962-4 pokusne plohe na kojima se prat
Jastrebarsko pokusno polje jap. ariša, hibr. 1965 žuje razvoj hibridnog potomstva,
Goić« crn. bora i P. den-utjecaj radio aktivnog zračenja n


siflora, hibr. crn.
nje nasljednih promjena i utvrđuj


bora i molike, te maćih provenijencija četinjača.
hibr. omorike i
sitke


inst. za čet. Zivi arhiv ev. ariš 2 1964 Početak osnivanja živog arhiva
Jastrebarsko jap. ariš klonovima ev. ariša, jap. ariša
Goić« z. duglazija glazije.


Ukupno 91 ha čiste površine ogleda, odnosno sa zaštit. pojasevima ok