DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 96     <-- 96 -->        PDF

Jastrebarsko


Jastrebarsko
Volavje


Perjasica«
Knjačka


Jastrebarsko stanje ishran
Medak«


Lokalite t Vid uzgoja Vrsta drveća
Površ.
ogledaha
God.
osnivanja
Cil j istraživanj a
Saveznim fondom za naučni rađ
inst. za čet.
Izimje«
Plantaža am. borovac 1962 Utjecaj poljopr. međukultura na
rast am. borovca na parapodzolu
inst. za čet.
II«
Plantaža z. duglazija
ob. smrča
ev. ariš.
5 1962 Utjecaj poljopr. međukultura na
rast zel. duglazije, evr. ariša i ob
parapodzolu
. Vinkovci
Durgutovica«
Plantaža z. duglazija
am. borovac
ob. bor
ob. smrča
6 1963 Utjecaj poljopr. međukultura na
rast z. duglazije, am. borovca,
ob. smrče, na pseudogleju.
. Si. Brod
rnji i D. Dolci« z. duglazija
am. borovac
ob. bor
10 1963 Utjecaj poljopr. međukultura na
rast z. duglazije, am. borovca i
pseudogleju.
ob
. Koprivnica
Polum Jara«
. Karlovac
Plantaža
Plantaža
. Karlovac
Dubrava«
Intenzivna
kultura
Republičkim fondom za naučni rad
inst. za čet.
g. Gospić
Intenzivna
kultura
Intenzivna
kultura
Volavje II«
ev. ans
sudetski ariš
am. borovac
ob. smrča
ob. bor
ob. bor
ob. smrča
72416
1963
1964
1964
1964
1965
Utjecaj poljopr. međukultura na
rast ev. ariia na pseudogleju.
Djelovanje duboke obrade na vri različiti načini gnojidbe odn.
prema startnoj gnojidbi.
Uspjeh rasta am. borovca i ob.
bujad.-vrištinskom tlu i registrvarijanata startne gnojidbe.
Utjecaj upotrebljenih mineralni
prvenstveno dušika, nai prirast ob. bora na parapodzolu
Utjecaj upotrebljenih mineralni
prvenstveno dušika, na stanje isi prirast ob. bora i ob. smrče na
ko vrištinskom tlu.
acij
ištin