DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 94     <-- 94 -->        PDF


zelena duglazija (Pseudotsuga taxijolia var. viridis Asch, et Gr. odn.
P.
douglasii Carr.)
— Američki borovac (Pinus strobus L.).
Istovremeno su u ispitivanju i manjoj primjeni slijedeće vrste četinjača:
— ilirski crni bor (Pinus nigra var. austriaca Achet Gr)

zlatiborski crni bor (Pinus nigra var. zlatiborica)

alepski bor (Pinus halepensis Mili.)

primorski bor (Pinus pinaster odn. P. maritima Sol.)

sudetski ariš (Larix decidua sudetica Ciesl.-Svob.)

tatranski ariš (Larix decidua slovacica subtraensis Sim.)

japanski ariš (Larix leptolepis Murr, et Gord.)
— divovska-vankouverska jela (Abies grandis Lindl.)
— brucijski bor (Pinus brutia Ten.)

korzikanski crni bor (Pinus nigra Arn. var. Laricio Poir. f. Corrsicana)

kalabrijski crni bor (Pinus nigra Arn. var. Laricio Poir. f. Calabrica
Lond.)
Usporedo sa podizanjem rasadnika i nasada četinjača pristupit će se u
komparativnim i produkcionim ogledima ispitivanju i ostalih stranih ekonomskih
vrsta četinjača, kao što su:kavkaska jela (Abies nordmaniana Sp.)

srebrnasta jela (Abies nobilis Lind. odn. Abies procera Rehd.)

sitkanska smrča (Picea Sitchensis Carr.)

žuti ili zlatni bor (Pinus Jejjrzyi Grev. et Balf.)
— golemi mamutovac (Sequoia gigantea Decne.) i dr.

glatki ili smrčasti bor (Pinus echinata Mili.)

kalifornijski libocedar (Libocedrus decurens Torr.)

Lawsonov pačempres (Chamaecyparis Lawsoniana Pari.)
— golemi mamutovac (Sequoia gigantea Decne). i dr.
Teme. Institut je sa Saveznim fondom za naučni rad ugovorio pred 5 godina
u samom početku svog osnivanja dvije savezne teme.


Prva tema pod naslovom »Proučavanje plantažne proizvodnje drveta četinjača
« obuhvaća naučno istraživačke radove na biološko-ekološkim svojstvima
četinjača, proučavanju sjemenske i rasadničke proizvodnje, združenoj
šumskoj i poljoprivrednoj proizvodnji (sa istraživanjem tala, proučavanjem
mehanizacije i racionalizacije radova) i istraživanju bolesti i štetnih insekata.


Druga tema pod naslovom »Oplemenjivanje i selekcija šumskog drveća«
obuhvaća naučno istraživačke radove na selekciji, hibridizaciji, citološkim
istraživanjima, vegetativnom razmnožavanju i sjemenskim plantažama.


Na obradi pomenutih tema surađivali su i surađuju po jedinstvenoj metodici
kao koautori još i šumarski instituti i zavodi u Beogradu, Zagrebu,
Ljubljani, Sarajevu, Skopju i Peći.


Sa Republičkim savjetom i Fondom za naučni rad SR Hrvatske sklopljeni
su u 1965. godini ugovori na slijedeće teme:Ispitivanje promjena u plodnosti zemljišta pod utjecajem šume i šumskog
drveća s naročitim osvrtom na kulture četinjača.

Istraživanje utjecaja agrotehnike i fertiiizacije na proizvodnju drva
u kulturama i plantažama četinjača.