DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 91     <-- 91 -->        PDF

—´ treće, u izobrazbi stručnih kadrova i suradnji:da osposobljava šumarske stručne kadrove u intenzivnom uzgoju četinjača
putem:
— obaveznog davanja uputa o primjeni utvrđenih i pronađenih metoda
rada i dostignuća naučno istraživačkog i praktičnog rada;
— obavještavanja o postignutim uspjesima u zemlji i inozemstvu pomoću
vlastitih publikacija;
— organiziranja demonstracija, posjeta i si.;preuzimanja, pomaganja i organiziranja radova iz djelokruga svojih
zadataka kod drugih organizacija i nadleštava na cijelom području
SFRJ;

da surađuje sa zainteresiranim organizacijama u zemlji i inozemstvu,
koje rade na intenzivnom uzgoju i iskorišćenju četinjača.
3. OBJEKTI INSTITUTA
Da bi sa uspjehom mogao krenuti i izvršavati postavljene zadatke, bilo je
potrebno i nužno1 da Institut dobije objekte i površine na kojima će vršiti
svoja ispitivanja, istraživanja kao i proizvoditi kvalitetni sadni materijal. Razumijevanjem
i podrškom odgovornih faktora Institut je dobio na upravljanje:prvo, od NOO Jastrebarsko:
— arboretum (bivši park Erdödy) sa površinom od 10 ha;
— površinu od 22 ha uz arboretum za rasadnik kao i

posebnu površinu od 1 ha za izradnju paviljonskih objekata Instituta.
— drugo, od Šumskog gospodarstva Karlovac posredstvom Sekretarijata za
šumarstvo SRH i uz odobrenje Izvršnog Vijeća SRH prigorske i brdske
šume u okolici Jastrebarskog za pokuse, plantaže, intenzivne kulture, ogledna
polja, komparativne nasade, konverziju i introdukciju.
Šume dodjeljene Institutu na upravljanje vrlo su loše kvalitete; pretežno
su to panjače hrasta kitnjaka, bukve i graba. Sastoje se iz dviju gospodarskih
jedinica od ukupno 31 odvojenih kompleksa i to: