DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Saveza poljoprivrednih šumarskih komora FNRJ, Poljoprivredne šumarske
komore NRH, Jugoslavenskog savjetodavnog centra za poljoprivredu i šumarstvo,
a uz pristanak Sekretarijata za poljoprivredu i šumarstvo SIV-a.


2. ZADACI INSTITUTA
Zacrtani i postavljeni zadaci Instituta razvrstani u tri grupe su:


— prvo, u naučno istraživačkom radu:da primjenom najsuvremenijih naučnih metoda (hibridizacija, zračenje,
izotopi i si.) izučava, ispituje i oplemenjuje vrste domaćih i stranih
četinjača radi dobivanja najkvalitetnijih i najotpornijih vrsta sadnog
materijala ubrzanog rasta za intenzivni uzgoj;

da za svoje potrebe na temelju savremenih naučnih metoda organizira
odabiranje od već izlučenih sjemenskih baza vrsta četinjača (sastojine,
grupe i stabla) one, koje su prikladne za intenzivan uzgoj u svrhu dobivanja
genetski kvalitetnog sjemena za proizvodnju selektiranih sadnica,
kao i da izlučuje najkvalitetnija (plus) stabla istih vrsta u svrhu
dobivanja plemki za uzgoj sjemenskih plantaža i dobivanja najkvalitetnijeg
sjemena tim načinom;

da proučava, istražuje i pronalazi najbolje metode rada u manipulaciji
sjemenom, u stimulaciji njegove klijavosti, u uzgoju sadnica u sjemeništu
i rasadištu (gustoća sadnje, ishrane, navlaživanje, zasjena i dr.);

da ispituje, pronalazi i unapređuje načine sadnje i uzgoja pojedinih
vrsta četinjača (raspored i gustoća sadnje na terenu, tehnika sadnje,
ishrana, njega, prirast, ophodnja i dr.) kao i upotrebnu vrijednost drva
četinjača u svim vidovima intenzivnog uzgoja izvan šume i u šumi sa
i bez međukultura,

da proučava, istražuje i vrši izbor tala za intenzivan uzgoj četinjača
i izučava mjere, pomoću kojih se ostvaruju optimalni uslovi za maksimalnu
proizvodnju drva četinjača ubrzanog rasta sa i bez uzgoja međukultura;

da proučava i istražuje vrste i biologiju štetnih insekata i biljnih bolesti
na četinjačama intenzivnog uzgoja, te proučava i poduzima efikasne
preventivne i represivne mjere zaštite na kulturama i plantažama;

da ispituje, pronalazi i usavršava najekonomičnije načine i tehniku
rada u intenzivnom uzgoju četinjača (racionalizacija rada, mehanizacija);

da vrši i ostale poslove iz naučno istraživačkog rada u vezi uzgoja četinjača.

drugo, u osnivanju oglednih pogona:

da osniva i vodi rasadnike za proizvodnju najkvalitetnijeg selekcioniranog
sadnog materijala četinjača ubrzanog rasta, domaćeg i stranog
porijekla, otpornog na biotske i abiotske faktore;

da osniva i uzgaja intenzivne nasade vrsta ubrzanog rasta selekcioniranih
i oplemenjenih domaćih i stranih četinjača sa i bez međukultura;

da osniva i uzgaja sjemenske plantaže četinjača radi dobivanja polaznog
sjemenskog materijala kod visoko produktivnih domaćih i stranih
vrsta četinjača.