DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 89     <-- 89 -->        PDF

ULOGA, ZADACI I RAD JUGOSLAVENSKOG INSTITUTA
ZA ČETINJAČE JASTREBARSKO**


Ing. ANTE LOVRIC


1. ZNAČAJ I ULOGA INSTITUTA
Pred šumsku privredu Jugoslavije postavljen je zadatak da u skoroj budućnosti
stigne u proizvodnji i potrošnji drveta najrazvijenije zemlje Evrope.


Perspektivnim planom razvoja šumarstva i drvarske industrije Jugoslavije
zacrtano je da se do konca 1980. godine udvostruči godišnja proizvodnja
i prerada sječive drvne mase od 20 na 40 milijuna kubika.


Takvu zamašnu proizvodnju moguće je postići:prvo, zavođenjem intenzivnog i savremenog načina gospodarenja u postojećim
prirodnim ekonomskim šumama i
— drugo, podizanjem plantaža i intenzivnih kultura drveća brzog i ubrzanog


rasta — listača i četinjača.


Struktura šuma u Jugoslaviji s obzirom na vrste drveća, a posebno na
četinjače, prilično je nepovoljna.
Potrebe na drvu četinjača, naročito na kemijskom celuloznom drvu, toliko
su velike da intenzivni uzgoj ekonomskih vrsta četinjača dolazi u prvi plan.


Da bi se navedenim potrebama moglo udovoljiti, predviđeno je da će se
u roku od narednih 15 do 20 godina putem očetinjavanja podići u Jugoslaviji
oko 400.000 ha uglavnom intenzivnih kultura i manji procenat plantaža četinjača
ubrzanog rasta, ili prosječno godišnje oko 20.000 ha.


Karakteristika novog, savremenijeg i izmijenjenog načina šumske proizvodnje
putem plantaža i intenzivnih kultura sastoji se uglavnom u znatnom
vremenskom skraćivanju ophodnje i u istovremenom povećanju prirasta drvne
mase.


Problem povećavanja prirasta drvne mase u skraćenom vremenskom razdoblju
moguće je pravilnije i bolje riješiti, u koliko se u međuvremenu pronađu
i naučno istraživačke metode za njegovo pravilno rješenje. To tim više,
što je akcija podizanja plantaža i intenzivnih kultura četinjača novost za koju
nema dovoljno iskustva, kako kod nas tako i u inozemstvu.


Takva situacija nužno je nametnula potrebu da se za rješavanje ovakvih
i sličnih problema osnuje što prije jedna specijalna istraživačka ustanova.
Potpuno identično kao što je to riješeno za topole osnivanjem Zavoda za topole
u Novom Sadu (sada Institut za topolarstvo), osnovan je početkom 1961.
godine u Jastrebarskom (kraj Zagreba) Zavod za četinjače (sada Jugoslavenski
institut za četinjače) kao jedina ustanova te vrste za područje cijele Jugoslavije.
Zavod je osnovan na inicijativu Sekretarijata za šumarstvo NRH,


** Nadopuna, proširenje i djelomično ponavljanje članka ing. V. Cvitovca štampanog
u Šumarskom listu broj 5—6´1963.