DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 88     <-- 88 -->        PDF

grčkih planina, na izradi svjetske bibliografije vegetacijskih karata; suradnik
je internacionalnih saveza.


Takva djelatnost Instituta odrazuje se i u velikom broju stručnih i naučnih
radova. U toku proteklih dvadeset godina izrađeno je oko 80 studija, programa,
planova, elaborata i si. Publicirano je oko 200 radova u Institutu.
Značajno je da su bivši i sadašnji stalni i vanjski suradnici Instituta publicirali
razmjerno mnogo knjiga: Šafar, Goger, Sarnavka, Vajda i dr.: Šumarski
priručnik, Vajda: Utjecaj klimatskih kolebanja na sušenje hrastovih nizinskih
šuma, Safar: Preborna šuma i preborno gospodarenje, Spaić-Vajda i dr,: Masovna
pojava i suzbijanje gubara, Podhorski: Uzgoj topola, Lončar: Njega šuma
proredom (na hrvatskom i slovenskom jeziku), Dragišić: Jelen, Čeović:
Fazan, Horvat: Šumske zajednice Jugoslavije, Horvat: Vegetacija planina zapadne
Hrvatske (sa 4 karte biljnih zajednica sekcije Sušak), Horvatić: Tipološko
raščlanjenje primorske vegetacije gariga i borovih šuma, Horvatić: Vegetacijska
karta otoka Paga s općim pregledom vegetacijskih jedinica Hrv.
primorja, Bertović i dr.: Zaštita prirode u NR Hrvatskoj, Car-iSrdić-Rohr:
Bonitiranje lovišta za zeca, fazana, trčku i kamenjarku, Car-SrdićRohr-
Dragišić i dr.: Lovački priručnik, Srdić: Poljska jarebica, Car: Uzgojni
odstrel srneće divljači, Car: Bonitiranje lovišta za divljač visokog lova. Car:
Medvjed i srna (priređeno za štampu), Ziani: Problem šumske ispaše u Hrvatskoj,
Markić-Špiranec-Emrović: Tablice drvnih masa za hrast lužnjak u
Hrvatskoj, Šafar: Uzgajanje šuma. Ukupno 22 knjige.


Oko deset godina Institut je imao svoju ediciju »Obavijesti« u kojoj su se
stručno i naučno razmatrala aktuelna problematika sa svrhom da se unaprijedi
šumska privreda.


Naši suradnici bili su urednici ili članovi redakcije: Šumarski list, Lovački
vjesnik, Šumarska enciklopedija, Nacionalni park Plitvička jezera. Dvojica
suradnika bili su nastavnici fakulteta (Biotehnički fakultet u Ljubljani
i Veterinarski fakultet u Zagrebu). Izvjestan broj radova publiciran je i u
inozemstvu. Nemalen broj publiciranih radova prikazan je u inozemnim edicijama,
kao npr. u Forestry Apstract i dr.


Potpuni popis radova institutskih suradnika bit će objavljen u posebnoj
ediciji koja se sprema u povodu 20-godišnjice te ustanove.


Na temelju iznesenog kratkog profila možemo ustvrditi ovo: razvitak i
rezultati rada te ustanove odvijali su se onako kako se razvijala i smirivala
privreda, tj. u toku prvih 10—15 godina tok razvitka bio je neredovit a zatim
sve stabilniji; unatoč razmjerno teškim materijalnim i personalnim situacijama
i previše promjenljivim vanjskim okolnostima koje su počesto loše utjecale
na rad, Institut je u okviru danih mogućnosti dao značajan prilog razvitku
šumske privrede i nauke.