DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 85     <-- 85 -->        PDF

putem zajedničkih vegetacijskih istraživanja i kartiranja, razmjenom stručnjaka
i sudjelovanjem na ekskurzijama i simpozijima (Poljska, Njemačka,
Grčka, ČSSR). Posebna aktivnost i suradnja usmjerene su osnivanju specijalnih
šumskih rezervata u okviru zaštite prirode.


PEDOLOŠKA ISTRAŽIVANJA. Sa ciljem brzog određivanja i poboljšanja
osobina šumskih tala za razne uzgojne i rneliorativne zahvate, za podizanje
rasadnika a naročito kod osnivanja kultura topola, nakon prvih sistematskih


Masiv Risnjaka — Pretplaninska šuma bukve. — Foto: S. Bertović


istraživanja u Slavoniji, osnovan je god. 1955. posebni odsjek i priručni pedološki^
laboratorij. Osim ovih primarnih poslova servisnog karaktera, neka pedološka
istraživanja odvijala su se povezano sa fitocenološkim i šumarskim radovima.


TIPOLOŠKA ISTRAŽIVANJA. Sve veće intenziviranje šumske privrede
i rezultati provedenih ekološko-fitocenoloških i drugih poredbenih istraživanja
ukazivali su na sve veću i neodgodivu potrebu tipoloških osnova prilikom