DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 81     <-- 81 -->        PDF

tih stručnjaka negativan za razvitak Instituta, pozitivno je to bilo za one radne
organizacije u kojima su ti stručnjaci nastavili rad prenoseći iskustva stečena
u Institutu. Iz Instituta otišao je i znatan broj pomoćnog šumarskog i uredskog
osoblja, oko 10.


2. Česte i prebrze reorganizacije u šumskoj privredi raznovrsno su se odrazile
i u radu Instituta. Institut se, pod utjecajem takvih i mnogih drugih
situacija te zbog prečeste izmjene stručnog osoblja, ni sam nije mogao dobre
organizirati sve do nedavna. U reorganizacijama Instituta možda je najznačajnije
to da je u njegovu sastavu bilo devet šumsko-pokusnih stanica: Darda,
Vinkovci, Osijek, Požega, Bjelovar (Križevci), Petrinja (Sisak), Delnice, Rijeka
i Split. Nekoliko godina usporedno su postojale po dvije stanice u istom mjestu:
u Splitu i u Rijeci; dvije od tih pripadale su našem Institutu, a dvije bile su
u sklopu Instituta za eksperimentalno šumarstvo Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti — sve dok Akademijin institut nije obustavio rad i većinu
osoblja preuzeo naš Institut. Te su stanice postepeno ukidane; posljednja,
vinkovačka ukinuta je godine 1964. Sada Institut nema ni jedne pokusne stanice.
U Rijeci postoji još samo punkt Instituta na kome radi jedan šumarski
stručnjak. Na tim stanicama bilo je 13 inžinjera i 3 tehničara, od kojih imamo
danas u Institutu 3 inženjera.
3. Neredovito i neperspektivno financiranje rada Instituta utjecalo je d3
se sve do pred nekoliko godina nisu mogli sistematski razvijati dugoročniji
planovi rada. Institut je bio na proračunu biv. Ministarstva za šumarstvo odnosno
Glavne uprave za šumarstvo od svojeg osnutka god. 1945. do
polovice 1953., zatim godinu dana na proračunu NO grada Zagreba. Od 1. VI
1954. samostalna je ustanova s vlastitim financiranjem na bazi ugovaranja
uglavnom kratkoročnijih tema. Prvih godina u toku samostalnog financiranja
sredstva za rad bila su neredovita. Kad su osnovani fondovi: Fond za unapređivanje
šumarstva, savezni i republički fond za naučni rad i fond kod Poslovnog
udruženja šumskoprivrednih organizacija Hrvatske, od tada su se razvojne
mogućnosti Instituta znatno počele poboljšavati. Pozitivno je i to da se od godine
1954. do danas ta ustanova nalazi stalno u istim prostorijama, dok je od
god. 1945. do 1954. sedam puta selila iz zgrade u zgradu.
Naš Institut je vrlo intenzivno surađivao s velikim brojem šumskih gospodarstava:
ne samo u rješavanju stručnih problema, nego i međusobnim pomaganjem
u izvršivanju određenih zadataka.


S obzirom na sve veću kompleksnost naučnih zadataka naš Institut surađuje
s mnogim institutima u našoj zemlji. Tako je ostvarena uska suradnja sa
Jugoslavenskim mstitutom za četinjače u Jastrebarskom, Zavodom za topole
u Novom Sadu, Šumarskim institutima u Beogradu, Ljubljani, Skoplju i Sarajevu,
te Zavodima u Peći i Titogradu kao i sa Zavodom za botaniku Farmar
ceutskog fakulteta u Zagrebu, Hidrorneteorološkim zavodom u Zagrebu, Geološkim
institutom u Zagrebu, Geografskim institutom JNA u Beogradu itd. Zajednički
se radi na nizu problema i zadataka, i na taj način moći će se pružiti
nauci i praksi značajni doprinos. Dva člana Instituta bili su devet godina suradnici
Odjela za biološke nauke Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti,
a jedan je sekretar komisije za izradbu Vegetacijske karte Jugoslavije.


U toku proteklih dvadeset godina promijenila se organizacija Instituta.
To se prvenstveno odnosi na izmjenu osnivača. Provodeći novi Zakon o organizaciji
naučnog rada, Šumarski fakultet donio je statutarnu odluku o osni