DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 80     <-- 80 -->        PDF

OSVRT NA DVADESETOGODIŠNJI RAD INSTITUTA ZA ŠUMARSKA
ISTRAŽIVANJA


J. ŠAFAR
Period razvitka i rada koji ukratko iznosimo pred našu naučnu i stručnu
javnost razmjerno je dug, ali za utvrđivanje značenja tog Instituta je prekratak.
Prekratak je prvenstveno zato što se naš Institut rađao i razvijao od 1945.


g. do danas pod veoma teškim okolnostima koje su bile posljedica ne samo
prošlih ratnih razaranja, neimaštine, nagle poratne obnove i brze industrijalizacije,
nego i posljedica prenapetih situacija šumske privrede, čestih njenih
reorganizacija i mnogih subjektivnih slabosti onih organa o kojima je najviša
ovisila materijalna i personalna baza razvitka Instituta. Te situacije mnogo su
utjecale da se Institut nije rnogao normalno razvijati, pa nije mogao dati bolje
i veće rezultate rada nego ih je do nedavna dao. Ipak, unatcč takvim okolnostima,
rezultati rada za šumsku privredu i nauku nisu maleni. Da bi se
objektivno mogla prosuditi djelatnost tog Instituta, iznijet ćemo najprije poteškoće
u kojima se razvijao njegov rad:
1. Prečesta izmjena osoblja, koje bi u normalnim okolnostima trebalo kontinuirano
raditi u Institutu barem 15—2G godina. Do danas bilo je 7 direktora:
Š a f a r, R a d o v č i ć, S u p e k, L o v r i ć, Zivković, Kraljić i Žunko,
Samo jedan od njih zauzimao je taj položaj osam godina, a ostali 1—3 godine.
Razmjerno velik broj stručnjaka bio je namješten u Institut pred penzioniranjem,
ili je nakon razmjerno prekratke suradnje premješten. Nisu više među
živima: Kolibaš, Briksi, Markić i A. Böhm. U mirovini su: Čeović, Sarnavka,
Loger, Premužić, Lončar, Pođhorski i Dragišić. Svojim bogatim iskustvom i
marljivim radom ti drugovi mnogo su pomogli da se lakše snalazimo u šumi
raznovrsnih problema, ali nažalost gotovo nijedan, tj. osim jednog, nisu imali
asistenata koji bi im pomogli u radu i koji bi obogaćeni stečenim iskustvima
nastavili njihovo djelo i na takvim temeljima stvarali nadgradnju. Premješteni
su ili otišli ovi stručnjaci: Radovčić, Vajda, Spaić, Srnić, Z. Gračanin,
Babogredac, Herpka, Harapin, Hanzl, Kalinić, Regent, Mučalo, Rupert, Vrdoljak,
Jedlowski, Supek, Lovrić, Hajdin, Špalj, Zivković, Kraljić, Srdić i Rohr.
Ukupno: 4 pokojna, 7 penzioniranih i 23 premještena ili otišla stručnjaka. Prema
tomu, 34 stručnjaka otišlo je iz te ustanove. Odlazak tako velikog broja
stručnjaka veliki je gubitak za naučnu ustanovu i njena je najslabija strana.
Ali, osnivanje novih, specijaliziranih instituta (Zavod za topole u Novom Sadu,
Jugoslavenski institut za četinjače u Jastrebarskom i Zavod za kontrolu šumskog
sjemena u Rijeci) nužno je postavilo pitanje prelaza odgovarajućih stručnjaka
iz naše u druge ustanove kako bi nove radne organizacije mogle što bolje
započeti ili nastaviti rad. Od navedenih stručnjaka 6 ih se nalazi na drugim
institutima, 3 su na Šumarskom fakultetu, 3 u Zavodu za kontrolu šumskog
sjemena; ostali nastavljaju svoj rad u privredi i upravi. Ma koliko bio odlazak
552