DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 79     <-- 79 -->        PDF


Šumsko gospodarstvo Delnice, na otoku Lošinju, moderno inkubatorsko
uzgajalište prvenstveno za kamenjarke i poljske jarebice, a sekundarno za
fazane kapaciteta od 10—20.000 grla.
Kao što je navedeno za osnovana inkubatorska postrojenja za umjetni uzgoj
pernate divljači za lovišta društvenog sektora, i ova navedena postrojenja
bore se sa ne malim poteškoćama kod savlađivanja složenih proizvodnih procesa
kod umjetnog uzgoja pernate divljači.


REALIZACIJA ODSTRELA. Prema biltenu »Poslovnog udruženja šumsko privrednih
organizacija« za 1963. godinu, u uzgojnim lovištima šumskih gospodarstava
izvršeni su planski odstreli divljači i to:


Kod jelenske divljači plan 1.395 grla, odstrel 1.103 grla ili 79%,


»
srneće divljači » 1.398 » » 597 » » 43%,


»
fazanske divljači > 14.788 » » 4.168 » » 28%,


»
zečeva » 3.178 » » 1.793 » » 56%


U istoj godini plan prihoda realiziran je sa 144.837.000 d od predviđenih
178,274.000 d, ili 81.3%, dok je plan rashoda realizovan sa 269.724.000 d od
predviđenih 237,232.000 d ili 113%.


U citiranom »Biltenu« stoji doslovce slijedeće: »Kod djelomičnog odstrela
planirane jelenske i srneće divljači obično se izvrši odstrel plana vrednijih
za rasplod sposobnih grla; zapostavlja se odstrel neprikladne divljači, tim se
stalno mijenja odnos u korist nepoželjnih grla, što dovodi postepeno do degeneracije
jelenske i srneće divljači. I s druge strane, ostavljanjem većeg broja
divljači, nego što lovišta podnašaju, povećavaju se i štete, koju divljač čini na
šumskim i poljoprivrednim kulturama, što opet znatno i nepotrebno povećava
rashode lovišta«. Ovom komentaru ne bi trebalo ništa više dodati.


Iz ovoga komentara nije ni teško stvoriti sliku perspektive u pogledu budućeg
puta kojim treba ići kod uzgoja divljači visokog lova u uzgojnim lovištima,
to je put uzgoja manjeg broja kvalitetnih grla jelenske i srneće divljači,
jednog dozvoljenog i podnošljivog broja, čime bi se izbjegle zaista velike štete
na poljoprivrednim i šumskim kulturama.


Kod buduće politike oko uzgoja divljači visokog lova, na osnovu dosadašnjih
gorke stečenih iskustava, treba se pomiriti sa činjenicom: da stanje naše
poljoprivrede u našim najboljim ravničarske-poljoprivrednim površinama, gdje
su štete od jelenske divljači najveće, a poljoprivreda najintenzivnija, gdje je
i brojno stanje te divljači najveće — kao i stanje u šumarstvu, gdje se ide planski
na plantažnu, ubrzanu proizvodnju drvne mase i na proširenje areala Crnogorke
— imperativno nalaže: prijeći na uzgoj manjeg broja kvalitetnih grla,
a napustiti »masovni uzgoj«. Osim toga posve napustiti kod nas stvorenu iluziju
o rentabilnosti uzgoja divljači visokog lova, napose jelenske divljači.


Naša dosadašnja lovna »jelenska« praksa je nedvosmisleno pokazala, da
je nemoguće naći ni približno izravnanje u troškovima prihoda i rashoda, a
kamo li još iskazati vidnije rezultate rentabiliteta kod uzgoja divljači visokog
lova radi već spomenutih milionskih šteta u poljoprivredi i šumarstvu. O tim
troškovima, u ovom jubilarnom broju, ne možemo govoriti.


Uspjesi koje smo postigli na međunarodnim posleratnim lovačkim izložbama,
izlaganjem jelenskih i srnećih rogova po našim i stranim lovcima, u našim
lovištima, odstreljenih jelenskih i srnećih grla, zaista su veliki, osobito oni
na internacionalnoj lovačkoj izložbi u Diisseldorfu 1955. godine gdje su jeleni
iz naših uzgojnih lovišta osvojili mnogo zlatnih značaka i zauzeli veliki broj
vidnih mjesta na svjetskoj rang listi.