DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 78     <-- 78 -->        PDF

»Poljske jarebice«, »Pas krvosljednik«, »Formule i upute za ocjenjivanje trofeja
«, »Uzgojni odstrel srneće divljači«, »Društveni i pravni propisi o lovu u
SRH«, »Odluka o radu sa omladinom«, »Zelene nedjelje«, »Posljednja želja«,
»Ćukova vodenica« itd.


Državni sektor — uzgojna lovišta


BROJNO STANJE DIVLJACI. U 33 uzgojna — državna lovišta brojno stanje
jelenske divljači iskazano koncem perioda 1948—1954. naglo je poraslo već
slijedećih godina. Tako je brojno stanje jelenske divljači — prema podacima
bivšeg Sekretarijata za Poljoprivredu i Šumarstvo, Uprave za šumarstvo — od
1813 jelenskih grla u 1954. godini, naraslo u 1960/61. godini na oko 7.500 grla.


Do ovako naglog porasta jelenske divljači, u to vrijeme, došlo je uslijed
neprovađanja uzgojnih mjera, uzgojnog odstrela kao neophodno nužne mjere
kod naprednog i racionalnog uzgoja jelenske divljači, gdje se striktno, svake
godine, provodi selekcija divljači putem uzgojnih odstrela i, ukratko: nije se u
početku uzgoja jelenske divljači išlo na kvalitet, nego odmah na kvantitet.
Ovakvo stanje bilo je neodrživo s obzirom na nastale velike, milionske štete
od jelenske divljači na poljoprivrednim kulturama u nizinskim lovištima a
tako i u šumarstvu na plantažama topola i u branjevinama, te na nasadima
crnogorice u brdskim šumama. Uslijed toga, došlo je, ne samo do opravdanih
prigovora, nego još više do opravdanih revolta sa strane državnih poljoprivrednih
poduzeća i inokosnih poljoprivrednika. Uslijed tih revolta, šumarstvo je
moralo volens-nolens, prijeći u drugu skrajnost i pristupiti hitnom i masovnom,
ne samo uzgojnom odstrelu, nego, još više, masovnoj redukciji brojnoj stanja
jelenske divljači osobito u nizinskim uzgojnim lovištima u Podravini i Posavini,
gdje je poljoprivreda bila najintenzivnija, a brojno stanje jelenske divljači,
najveće.


Ovakve akcije — s obzirom na tehničku stranu provedbe redukcionog odstrela,
i pored najboljih nastojanja sa strane lovačkog osoblja, da se redukcija
divljači odstrelom provede sa što manje šteta, — morale su se negativno odraziti
na tu divljač, ne samo u uzgojnim, nego i u ostalim lovištima.


Posljedice takvih akcija, još se i danas osjećaju i vide, o čemu će biti kasnije
govora.
Redukcija jelenske divljači bila je planski predviđena u drugoj polovini
ove periode godišnjim planovima odstrela, a kako to će se kasnije vidjeti.


Kod nekih vrsta divljači postignut je znatni napredak u planskom podizanju
brojnog stanja i to kod fazanske divljači u nekim nizinskim lovištima:
Međustrugovi (Prašnik), Radinje, Durgutovica, Koska, gdje je napučivanjem
fazanske divljači iz umjetnih uzgajališta — inkubatora stalno povećavano brojno
stanje fazana.


Na ingerenciju Sekretarijata za šumarstvo, Uprave za lovstvo, radi planskog
uzgoja fazanske divljači, šumska gospodarstva podigla su moderna uzgajališta,
inkubatorska postrojenja i to:


— Šumsko gospodarstvo Sisak, u »Kotar Šumi«, moderno inkubatorsko postrojenje
za umjetni uzgoj fazana, kapaciteta od 10 do 20.000 grla;
— Šumsko gospodarstvo Nova Gradiška, u šumskom predjelu »Prašnik«, moderno
inkubatorsko postrojenje za umjetni uzgoj fazana do 30.000 grla;
— Šumsko gospodarstvo Koprivnica, u šumskom predjelu »Đurđevački pijesci
«, moderno inkubatorsko postrojenje za umjetni uzgoj fazana i poljskih
jarebica kapaciteta do na nekoliko hiljada grla;