DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1965 str. 77     <-- 77 -->        PDF

1956. god.. Savez je dosad uspio, da se izvrši bonitiranje društvenih lovišta
na 65% korisne lovne površine, ili na cirka 2,200.000 ha. Dovršenjem bonitiranja
društvenih lovišta, Savez će moći konačno jasno sagledati kolike realne
mogućnosti pružaju društvena lovišta kod dopuštenih maksimalnih ostvarenjakapaciteta (ekonomika lova kao grane narodne privrede).
TAMANJENJE GRABEŽLJIV AC A. U ovoj godini uništen je veliki broj
raznovrsnih pernatih i dlakavih grabežljivaca, ukupno 235.740. Za ubijene grabežljivce
lovcima su isplaćene nagrade, što iz doprinosa Republike, što iz sredstava
Saveza i lovačkih društava od 157,812.790 dinara, dok je vrijednost utrošenih
metaka za uništene grabežljivce iznašala 108 milijona dinara (27 hiljada
lovaca ä 40 metaka po grabežljivcu, ä 100 dinara).
ŠTETE OD DIVLJAČI. Za počinjene štete od divljači u ovoj godini na poljoprivrednim
i šumskim kulturama u društvenim lovištima isplaćeno je: za
štete od jelenske divljači dinara 4,377.156, od srneće divljači 677.150 dinara,
za štete od zečeva 3,665.740 dinara, za fazane 101.180 dinara, te za štete od medvjeda
na stočnom fondu 450.000 dinara — svega 9,331.154 dinara.
LOVNA POSTROJENJA I ZGRADE. Podignuto je: lovačkih domova 66,
hranilišta za divljač niskog lova 7.796, za divljač visokog lova 2.215, solista
3.797, osmatračnica za divljač 1.561. umjetnih naprava za uzgoj fazana 62, pojila
908, zimovnika za trčke i fazane 55.
LOVNI TURIZAM I PRODAJA DIVLJAČI. Porastom brojnog stanja divljači
sve jače i više dolazi do izražaja lovni turizam te prodaja žive i odstreljene
divljači inostranstvu preko: »Republičkog saveza«. »Lovca«, »Kvarner
expresa«, »Generalturista«, »Putnika«, i t, d. Iz tih razloga, radi rasparčanosti
prodaje, teško je sakupiti pouzdane podatke o unovčenoj divljači kako po
vrsti divljači, tako po količini i vrijednosti. Prema podacima Republičkog saveza,
lovačka društva su za izvezene žive zečeve i trčke postigla slijedeće utrške:
u 1957/58. dinara 21,373.950
u 1958/59. » 31,429.720
u 1959/60. » 33,778.530
u 1960/61. » 37,431.800
u 1961/62. » 52,942.934
u 1962/63. » 39,173.450
u 1963/64. » 47,922.324


svega 264,052.716


dok je za izvoz odstreljene divljači postignuto u 1959/60 din 7,660.940, u 1960/61
dinara 9,087.797.


Lovačka društva u Istri izravnom prodajom odstrela divljači turistima od
1954. do 1964. za: 12.304 zeca, 5.084 fazana, 55.813 poljskih jarebica, 842 kamenjarke
— svega 74.043 grla, postigla su utržak od 271,384.070 talijanskih lira.


KULTURNO PROSJETNI PROPAGANDNI I NAKLADNI RAD. Nakladna
izdavalačka djelatnost Saveza preko »Male lovačke biblioteke« i »Lovačke
knjige«, i u ovom periodu postiže daljnje vidne uspjehe izdavanjem stručnih
i popularnih edicija iz lovstva naših eminentnih lovačkih stručnjaka i pisaca;
izdane su slijedeće knjige i brošure: »Naša visoka divljač na Krasu«, »Jelen«,